Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Skalité
obec
Skalité

Zápis deti do MŠ Skalité – Kudlov a MŠ Skalité – Ústredie

Zápis deti do MŠ Skalité – Kudlov a MŠ Skalité – Ústredie 1

Zápis detí do materských škôl sa uskutoční od 6.5. do 7.5.2024

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

Materská škola Skalité -  Ústredie, Skalité č.632

Základná škola s materskou školou, Kudlov 781, Skalité

 Podmienky prijímania detí na predprimárne

vzdelávanie pre školský rok 2024/2025

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy upravuje § 59  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) a vyhlášky č. 341/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy

Termín zápisu

6 -7. mája 2024

 •  MŠ  Ústredie Skalité č.632 a Základná škola s materskou školou, Kudlov 781, Skalité uskutoční prijímanie žiadosti počas celého mesiaca máj.

Spôsob podávania žiadostí :

Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže slovenskej republiky

 • osobne 6.-7.5.2024
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, Materská škola Ústredie, Skalité č.632, 02314 Skalité, alebo Základnej školy s materskou školou, Kudlov 781, Skalité
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na ms.skaliteustredie@gmail.com, alebo msskalitekudlov@gmail.com
 • Elektronicky cez EduPage: zákonný zástupca vyplní elektronickú žiadosť na   (v časti O Materskej škole - Tlačivá pre rodičov - Elektronická prihláška),  ktorá obsahuje potvrdenie  detského lekára , následne túto žiadosť odovzdá riaditeľke MŠ v stanovenom termíne. Elektronické vypisovanie žiadosti bude spustené  od 1. mája 2024.     
 • Prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom)

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 na podaniach týkajúcich
sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa.
  vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa.
 • Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (nájdete tu):pisomne_vyhlasenie.docx

Písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

k začiatku školského roka 2024/2025 vydá riaditeľka Základnej školy s materskou

školou, Kudlov 781 a riaditeľka Materskej školy , Ústredie č. 632 do 30.6.2024.

 

Na predpimárne vzdelávanie sa prednostne budú prijímať deti,

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti ktoré dovŕšia 5 rokov do 31.augusta 2024
 • ktoré dovŕšia šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť (bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok) na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s informovaným súhlasom zákonných zástupcov dieťaťa
 • ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie - Reálne uplatnenie práva na školský rok 2024/2025 - deti, ktoré dovŕšia 4 roky veku do 31.08. 2024.

Ostatné podmienky:

 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne príjme dieťa zamestnanca Materskej školy, ak si to bude vyžadovať požiadavka plne personálne zabezpečiť výchovu a vzdelávanie a chod materskej školy, bez ohľadu na jeho vek (2-6).
 • Deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (dieťa nemá plienky a cumlík, nepije z fľaše, samostatne sa naje lyžicou, napije  sa z pohára, používa WC, umýva si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa),
 • ak sa jedná o  dieťa zdravotne znevýhodnené a jeho pobyt vyžaduje prítomnosť pedagogického asistenta k žiadosti je potrebné priložiť vyjadrenie príslušného zariadenia, CPP zaradené v sieti škôl a potvrdenie od lekára. Dieťa sa prijme, ak škola dokáže vytvoriť materiálne, personálne a priestorové podmienky. Za zatajenie zdravotných a iných skutočnosti, ktoré môžu ohroziť zdravie dieťaťa a zdravie ostatných detí, môže byt dieťa vylúčené z MŠ.
 • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky ( predovšetkým kapacitné).

 

                                                                                                       Magdaléna Jašurková,

Miroslava Strýčková

Dátum vloženia: 3. 5. 2024 9:00
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 5. 2024 9:29
Autor: Správce Webu

Udalosti v obci

Odkaz pre vedenie obce

odkaz pre starostu

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Projekt

irop bus

Nadácia ŽSK

nadacia ŽSK

Interaktívna mapa

mapa

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Monitoring vozidiel

Monitoring vozidiel

Cykloturistická mapa Skalité

Cykloturistická mapa Skalité

Cestovné poriadky

vyhľadanie spojov

Obec Skalité

hore