Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Skalité
obec
Skalité

Zmluvy

Zmluvy obce

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  10.08.2015 Tatarková Jana dodatok 7   PDF
  10.08.2015 Cechová Alojzia dodatok 1   PDF
  10.08.2015 Petrák Vladimír dodatok 5   PDF
  10.08.2015 Ing. Novák Stanislav dodatok 7   PDF
  10.08.2015 EXTRÉM dodatok 15   PDF
  10.08.2015 Rešetková Jozefa doatok 22   PDF
  10.08.2015 Rešetková Jozefa dodatok 5   PDF
           
           
           

 

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
           
  9.7.2015 Orange a.s. dodatok   PDF
 

13.07.2015

13.07.2015

Urbár Skalité

MK SR

dodatok č. 1

zmluva

 

PDF

PDF

 

22.07.2015

22.07.2015

MV SR

NDS a.s.

zmluva

zmluva

 

PDF

PDF

  31.07.2015 Kufová Anna dar. zmluva 10,00 PDF
 

03.08.2015

03.08.2015

Bc. Michal Časnocha

DIRMAT

dodatok 3

dar. zmluva

 

10,00

PDF

PDF

  03.08.2015 DESEVIO dohoda   PDF
  03.08.2015 MCC Servis dodatok č. 6   PDF
  05.08.2015 Daniela Čanecká dar. zmluva 10,00 PDF
 

05.08.2015

05.08.2015

07.08.2015

Daniela Čanecká

Jozef Duraj

booTIS

dodatok č.1

dar. zmluva

dodatok č.6

20,00

PDF

PDF

PDF

 

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  18.06.2015 Erika Čanecká D11   PDF
  18.06.2015 Erika Čanecká D12   PDF
 

18.06.2015

18.06.2015

18.06.2015

18.06.2015

18.06.2015

18.06.2015

18.06.2015

18.06.2015

18.06.2015

18.06.2015

18.06.2015

18.06.2015

18.06.2015

18.06.2015

ZŠ s MŚ Kudlov

Miroslav Padyšák

Michal Majchrák

Monika Bulavová

Monika Šusteková

Oľga jendrišáková

Silvia Ignačáková

Ján Kríž

Lenka Murínová

Alena Tatarkova

Eva Cernakova

Eva Koryčarova

Jozef Spilak

Marek Spilak

zmluva

náj. zmluva

náj. zmluva

náj. zmluva

náj. zmluva

náj. zmluva

náj. zmluva

náj. zmluva

náj. zmluva

náj. zmluva

náj. zmluva

náj. zmluva

náj. zmluva

náj. zmluva

 
   PDF PDF 

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

 

18.06.2015

18.06.2015

18.06.2015

18.06.2015

18.06.2015

Miroslava Strýčková

NDS a.s.

Miroslav Rokyčák

Pavol Časnocha

Peter Choluj

náj. zmluva

zmluva D3

náj. zmluva

náj. zmluva

náj. zmluva

 

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

 

23.06.2015

23.06.2015

Sky Tool 

Kysuckí Helikongári

zmluva 

dotácia obce 2015

 

300,00

PDF

PDF

 

 25.06.2015

26.06.2015

26.06.2015

26.06.2015

26.06.2015

26.06.2015

Autoprofit Čadca

Gonščák Martin

Ing. Bury Vladimír

Ing. Krčmárik Vladimír

PaedDr. Šimurdová

Serafínová Miroslava

zmluva Yeti

dodatok 2

dodatok 2

dodatok 2

dodatok 2

dodatok 2

23 000,00

 

 

 

 

 

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

 

 

 30.06.2015

 30.06.2015

 30.06.2015

 30.06.2015

 30.06.2015

 30.06.2015

 30.06.2015

02.07.2015

02.07.2015

02.07.2015

 

Anna Kullová

Jozef Serafín

Ján Kríž

Monika Šusteková

Ondrej Špirko

Pavol Časnocha

Michaela Koričárová

Mikula - Kozáček

Pavol Rucek

ZERO EVENT

 

dodatok 2

dodatok 2

dohoda o zániku bytu

dohoda o zániku bytu

náj. zmluva

dohoda o zániku bytu

náj. zmluva

dohoda

dohoda

zmluva HEX

 

 

 

 

 

 

5339,1

 

 

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

  03.07.2015 TJ Slovan Sklaité ZoD 6000,00 PDF
  8.7.2015 Soc. poisťovňa zmluva   PDF
 

8.7.2015

8.7.2015

8.7.2015

MV SR

Kooperatíva a.s.

Chlebek Radovan a man.

dohoda - výpožička

zmluva Kasko

kúp. zmluva pozemok

5339,11

313,56

 

PDF

PDF

PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
 

13.05.2015

28.05.2016

28.05.2015

28.05.2015

Pajmi s.r.o.

SSE a.s.

RRA Kysuce

Orange a.s.

ZoD

zmluva o pripojení

PHSR

zmluva

11692,00

600,00

 

PDF

PDF

PDF

PDF

 

28.05.2015

01.06.2015

01.06.2015

OCR Kysuce

Daniel Staš

Agnesa Majchrákocá

dar. zmluva

dohoda

Náj. zmluva

 

PDF

PDF

PDF

  02.06.2015 Kami Logistic dar. zmluva 200,00 PDF
  02.06.2015 Galileo corporation s.r.o. Zmluva o prevádzke 598,80 PDF
  02.06.2015 Galileo corporation s.r.o. zml. EMS 350,00 PDF
  02.06.2015 Galileo corporation s.r.o. ZoD 1188,00 PDF
  02.06.2015 OCR Kysuce Zmluva o podpore 360,00 PDF
  02.06.2015 UNOCON s.r.o. Zmluva 1320,00 PDF
 

08.06.2015

14.06.2015

16.06.2015

BCF

Ľuboš Ramšík

Vladimír Krajča

dodatok

dodatok č.2

dodatok č.2

 

 PDF

PDF

PDF

  18.06.2015 UPSVaR Čadca dodatok   PDF

 

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
 

05.03.2015

16.03.2015

TJ Slovan Sklaité

Komunálna poisťovňa

dotácia z obce

poistenie osôb AČ

26100,00

13,28

PDF

PDF

 

16.03.2015

 

Ivana Chromiaková

 

dohoda

 

 

PDF

 

16.03.2015

30.03.2015

01.04.2015

Prima Banka a.s.

Grambličková

Truchlik Pavol

zmluva

dodatok

Dohoda

 

PDF

PDF
PDF

 

01.04.2015

06.04.2015

16.04.2015

16.04.2015

Truchlik Peter

DHZO Skalité

Pajmi s.r.o.

PZ Skaľanka

Náj. zmluva

dotácia obce

ZoD

dotácia obce

 

350,00

 

200,00

PDF

PDF

PDF

PDF

 

22.04.2015

22.04.2015

Únia nevidiacich

RRA Kysuce

dotácia obce

dotácia

50,00

500,00

PDF

PDF

  22.04.2015 Jednota dôchodcov dotácia obce 350,00 PDF
 

22.04.2015

25.04.2015

Detstvo Kudlov

MV SR

dotácia obce

dar. zmluva - Iveco

200,00

 

PDF

PDF

  27.04.2015 MUDr. Jozewf Marec zmluva 26,00 PDF
  27.04.2015 Klub SM pri SZSM dotácia obce 50,00 PDF
 

28.04.2015

28.04.2015

28.04.2015

28.04.2015

ŽSK

NDS a.s.

NDS a.s.
NDS a.s.

dotácia

NZ 538

NZ 513

NZ 120

1200,00

 

 

 

PDF

PDF

PDF

PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
 

19.12.2014

 

28.12.2014

Obec Skalité-Prevádzkareň

Žilinská diecéza

zmluva o prevádzkovaní č. 1/2014

dodatok 3

 

 

18 000,00


PDF

 

PDF

  28.12.2014 Emília Matysová dohoda   PDF
  28.12.2014 Emília Matysová dodatok 14   PDF
  28.12.2014 Alojzia Cechová dohoda   PDF
  28.12.2014 Iveta Gavláková darovacia zml. 33 PDF
  28.12.2014 Penzión Silvester darovacia zml. 33 PDF
  28.12.2014 Dirmat s.r.o. darovacia zml. 33 PDF
  29.12.2014 JOKO a syn dodatok č. 1   PDF
  31.12.2014 Lucia Vaculčiaková dodatok č. 2   PDF
 

28.01.2015

 

22.02.2015

03.03.2015

03.03.2015

03.03.2015

03.03.2015

MV SR

 

Autoprofit s.r.o.

NDS a.s.

NDS a.s.

Knižnica Čadca

RRA Kysuce

darovacia

 

sprostredk. zmluva

zmluva

zmluva

zmluva

dohoda

 

PDF

 

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  04.11.2014 Mikroregión Kysucký triangel zálohová platba 500,00 PDF
   09.11.2014  MEDIL Čadca  dodatok č.3    PDF
   21.11.2014 MVDr. Ľiúbomír Špilák   dodatok č. 13    PDF
 

 25.11.2014

28.11.2014

28.11.2014

 Orange a.s.

T. Chlebcová

RRA Kysuce

dodatok

dodatok 4

zmluva 

 

PDF

PDF

PDF

 

 1.12.2014

 1.12.2014

Jozef Laš

Mgr. Iveta Petráková

dodatok 8

 kúpna zmluva

114,00 

PDF

 PDF

 

 1.12.2014


1.12.2014

05.12.2014

05.12.2014

 Dirmat s.r.o.

Obec Skalité-Prevádzkareň

A. Špiláková

M. Krčmáriková

darovacia zmluva

ZoD

Nájimná zml.

dohoda

10,00

 

 

 

 PDF

PDF

PDF

PDF

 

10.12.2014

 

10.12.2014

Nerezol, Veronika Capital

Orange a.s.

KZ - pozemok

 

dodatok 

1080,00

 

PDF

 

PDF

 

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

I. Pišteková

Ján Mikula

M. Krištofíková

Dodatok 3

Dodatok 3

Dodatok 3

 

PDF

PDF

PDF

 

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

J. Franeková

V. Čanecký

Darina Cechová

Dodatok 3

Dodatok 3

Dodatok 3

 

PDF

PDF

PDF

 

18.12.2014

18.12.2014

 

19.12.2014

Daniela Čanecká

DESERVIO SK s.r.o.

Magma - Ščuryová

nájomná zml.

dohoda o zap.

 

spravodaj

 

PDF

PDF

 

PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
 

03.10.2014

03.10.2014

MVDr. Špilák

Ing. Šutý - Ekostav

dodatok 12

ZoD

155,89

PDF

PDF

 
03.10.2014
PharmDr. Stenchlák dodatok 17   PDF
 
03.10.2014
Terami dodatok 1   PDF
 

03.10.2014

04.10.2014

04.10.2014

Žil. diecéza

P. Truchlík

M. Krčmáriková

dodatok 1

dodatok 1

dodatok 1

 

PDF

PDF

PDF

 

06.10.2014

16.10.2014

Vrábel Milan

Medialel

dr. zmluva

zmluva

 

PDF

PDF

  23.10.2014 Martiniaková Emília nájomná zmluva   PDF
 

01.11.2014

02.11.2014

Obec Skalité-Prevádzkareň

Ing. Grambličková

Z. o prevode správy

ZoD

 

PDF

PDF

  02.11.2014 Pharm. Rudolf Stenchlák dodatok č. 18   PDF
  02.11.2014 Ján Bancík dohoda   PDF
  02.11.2014 Terami s.r.o. dodatok č. 11   PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
 
28.09.2014

SSE-distribúcia  a.s.
zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149  
PDF
 
28.09.2014

SSE-distribúcia  a.s.
zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149  
PDF
 
28.09.2014

SSE-distribúcia  a.s.
zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149  
PDF
 
28.09.2014

SSE-distribúcia  a.s.
zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149  
PDF
 
28.09.2014

SSE-distribúcia  a.s.
zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149  
PDF
 
28.09.2014

SSE-distribúcia  a.s.
zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149  
PDF
 

 28.09.2014

28.09.2014

28.09.2014

01.10.2014
03.10.2014

T COM

T COM

T COM

MEDIL s.r.o.

BCF s.r.o.

zmluva

zmluva

zmluva

dodatok 2

zmluva plyn

 

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

 
03.10.2014

BCF s.r.o.
zmluva energia   PDF
 
03.10.2014

BCF s.r.o.
koncesná zmluva   PDF
 
03.10.2014
Krištofíková Michaela dohoda   PDF

 

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  28.09.2014 SSE-distribúcia  a.s. zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149  
PDF
 
28.09.2014

SSE-distribúcia  a.s.
zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149  
PDF
 
28.09.2014

SSE-distribúcia  a.s.
zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149  
PDF
 
28.09.2014

SSE-distribúcia  a.s.
zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149  
PDF
 
28.09.2014

SSE-distribúcia  a.s.
zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149  
PDF
 
28.09.2014

SSE-distribúcia  a.s.
zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149  
PDF
 
28.09.2014

SSE-distribúcia  a.s.
zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149  
PDF
 
28.09.2014

SSE-distribúcia  a.s.
zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149  
PDF
 
28.09.2014

SSE-distribúcia  a.s.
zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149  
PDF
 
28.09.2014

SSE-distribúcia  a.s.
zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149  
PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  14.09.2014 Peter Kaluža dodatok 3   PDF
  14.09.2014 Pavol Trúchlik dodatok 4   PDF
  22.09.2014 MUSIC Peter Strýček darovacia zmluva 420,00 PDF
  22.09.2014 Bc. Michal Čascnocha dodatok č.2   PDF
  22.09.2014 Ing. Peter Klušák nájomná zml.   PDF
  22.09.2014 Róbert Greguš Kúpna zmluva 1248,00 PDF
  22.09.2014 Eva Najdeková dohoda o zániku nájmu   PDF
  26.09.2014 NDS a.s. zmluva o odovzdaní a preb. objektov   PDF
  30.09.2014 Ján Petrák kúpna zmluva 391.04 PDF
  30.09.2014 TJ Slovan Skalité zmluva   PDF

 

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  01.09.2014 booTIS s r.o. dodatok  1   PDF
  01.09.2014 booTIS s r.o. dodatok  5   PDF
  01.09.2014 MP a RV SR dodatok  3   PDF
  01.09.2014 Katarína Petráková kúpna zmluva 0,033 PDF
 

05.09.2014

09.09.2014

Dendis Michal

SEVAK a.s.

dar. zmluva

zmluva

 

PDF

PDF

  14.09.2014 Daniel Staš dodatok 3   PDF
  14.09.2014 Ján Kríž dodatok 3   PDF
  14.09.2014 Martina Koričárová dodatok 2   PDF
  14.09.2014 Martina Tatarková dodatok 3   PDF
  14.09.2014 Jana Tomková dodatok 3   PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  31.07.2014 ŽSK dotácia 100,00 PDF
  31.07.2014 O2 Slovakia zmluva   PDF
  05.08.2014 Pavol Krupec - EXTREM dodatok č. 14   PDF
  05.08.2014 Stavospol  darovacia zml. 40,00 PDF
 

11.08.2014

12.08.2014

Peter Laš

Ing. Elena Grambličková

kúpna zmluva

pasport MK

156,00

 

PDF

PDF

 

18.08.2014

18.08.2014

MUDr. Tischlerová

ROSEČ s.r.o.

dodatok č. 1

ZoD - sociálky 

 

PDF

PDF

 

20.08.2014

26.08.2014

Slavomír Šmatlava

PharmDr. Stenchlák Rudolf

kúpa pozemku

Dodatok č. 16
226,07

PDF

PDF
  01.09.2014 TERAMI spol. s.r.o. dodatok 9

 

 

PDF
  01.09.2014 HATO.NET.JACEK. PYTEL ZoD 4192,00 PDF
           

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  04.07.2014 Alojzia Cechová kúpna zmluva 12000,00 PDF
  04.07.2014 Alojzia Cechová náj. zmluva 1,00 PDF
  13.07.2014 Mgr. Ladislav Knap náj. zmluva   PDF
  13.07.2014 Erika Čanecká dodatok 10   PDF
  13.07.2014 Gerátová Viera dodatok 1   PDF
  22.07.2014 ÚPSVaR Čadca dodatok 1   PDF
  22.07.2014 Hokejbalový odd. Skalité dohoda o užív.   PDF
 

28.07.2014

28.07.2014

Peter Slobodník

ELEKTRIK JK, s r.o.

KZ - ZIL

ZS - prestavba

4200,00

33 094,19

PDF

PDF

  31.07.2014 Váhostav SK dodatok 14   PDF
  31.07.2014 SSE-D a.s. kúpna zmluva 1100,00 PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  26.06.2014 Rešetková Jozefa dodatok 21   PDF
  26.06.2014 Ing. Novák Stanislav dodatok 6   PDF
  26.06.2014 Spoločenstvo vlastníkov 734 dodatok 2   PDF
  26.06.2014 Mária Ščuryová - Magma dodatok 1 k zmluve   PDF
  04.07.2014 TOPAS spol. s.r.o. dodatok 2   PDF
  04.07.2014 Birtusová Mária dodatok5   PDF
  04.07.2014 ÚPSVaR Čadca dohoda    PDF
  04.07.2014 ÚPSVaR Čadca dohoda   PDF
  04.07.2014 ÚPSVaR Čadca dohoda   PDF
  04.07.2014 Mikroregión kys. triangel záloha 500,00 PDF

 

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  26.06.2014 GTS Slovakia s.r.o. dodatok 2   PDF
 

26.06.2014

26.06.2014

Tatarková Jana

Časnocha Rudolf

dodatok 6

dodatok 1

 

PDF

PDF

  26.06.2014 Urbariát dodatok 14   PDF
  26.06.2014 František Vocásek dohoda   PDF
  26.06.2014 Čarnecký Pavol dodatok 2   PDF
  26.06.2014 Dr. Stenchlák dodatok 15   PDF
  26.06.2014 Emília Matysová dodatok 13   PDF
  26.06.2014 MCC Service dodatok 5   PDF
  26.06.2014 Rádio Lumen dodatok 6   PDF
  26.06.2014 Rešetková Jozefa dodatok 4   PDF

 

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
 

20.05.2014

21.05.2014

Lašová Jana

Únia nevidiacich

dodatok 5

dotácia z rozpočtu

 

PDF

PDF

 

21.05.2014

 

27.05.2014

 

 

30.05.2014

Detstvo Kudlov OZ

INCON spol.s.r.o. Prievidza

Serafín Jozef

dotácia z rozpočtu

 

ZoD

 

dodatok 2

 

40 565,02

PDF

PDF

 

 

 

PDF

  02.06.2014 Klub SM, KNM dotácia z rozpočtu   PDF
  02.06.2014 DHZ Skalité dotácia z rozpočtu   PDF
 

02.06.2014


02.06.2014

Kamil Špilák

 

PONK

darovacia zmluva

dohoda

 

PDF

PDF

  05.06.2014 UNICON Slovakia s.r.o. audit 1700,00 PDF
  05.06.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava podklady   PDF
  16.06.2014 Kysuckí Heligonkári - Roman Capek dotácia z rozpočtu 300,00 PDF
  23.06.2014 Ramšákova Martina - Kožák Vladislav kúpna zmluva   PDF
  23.06.2014 Ramšákova Martina dohoda   PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  09.05.2014 Profesionálny register s.r.o. inzercia  240,00 PDF
2/2014 09.05.2014 Ing. Zuzana Žideková ZoD - NMS   PDF
  12.05.2014 DIRMAT s.r.o. darovacia zmluva   PDF
  12.05.2014 DIRMAT s.r.o. darovacia zmluva   PDF
  12.05.2014 Duraj Jozef darovacia zmluva   PDF
  14.05.2014 Stavebniny SOF darovacia zmluva 10,00 PDF
  14.05.2014 PD Skalité darovacia zmluva 40,00 PDF
  15.05.2014 Allianz a.s. PZ - zverný dvor 284,86 PDF
 

20.05.2014

20.05.2014

TJ Slovan Skalité

PAJMI spol. s r.o.

dotácia z rozpočtu

ZoD

20 000,00

 

35 877,14

PDF

PDF

  20.05.2014
20.05.2014

JD Skalité

PZ Skaľanka

dotácia z rozpočtu  

dotácia z rozpočtu  

350,00

200,00

PDF

PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  05.03.2014 Baroniak Pavol dodatok 8   PDF
  05.03.2014 EXTREM - Krupec dohoda   PDF
  05.03.2014 Mediatel s.r.o.   180,00 PDF
  05.03.2014 Kooperatíva a.s. zmluva zb. dvor 130,58 PDF
  25.03.2014 Vladimír Petrák dodatok č.4   PDF
   02.04.2014  SEVAK a.s.  dodavka    PDF 
 

 02.04.2014

05.04.2014

 RRA Kysuce

Lašová 

 zmluva o posk. služieb

dodatok 4

 

PDF

PDF

 

 25.04.2014

28.04.2014

  PONK

Legerská D.

Dodatok15

 Dodatok 2

 

PDF

 PDF

 

 28.04.2014

 

30.04.2014
30.04.2014

Dominika

Legerská

Gašpar Laš

Jozwef Papík

 Dodatok 3

Zmluva o náj.

Dohoda o zán.

 

 PDF

PDF

PDF

   07.05.2014  RKC Skalité  dodácia podľa VZN, z rozpočtu obce 5000,00  PDF 

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  29.01.2014 MVDr. Ľubomír Špilák D11   PDF
  02.02.2014 Alianz Sl. poist.     PDF
  02.02.2014 Alianz Sl. poist     PDF
  02.02.2014 MET Slovakia a.s. D1   PDF
  02.02.2014 Obec Skalité dohodo o užív. priestorov    PDF
  17.02.2014 Vlast. poľ. revíru Skalité zmluva o poľ. revíre Skalité    PDF
 
18.02.2014
MAGNA E.A. s.r.o. dodatok  1   PDF
  20.02.2014 OTP Banka a.s. dodatok  1   PDF
24/2 25.02.2014 Ján Baroniak kúpna zmluva 158,86 PDF
15/1 25.02.2014 Bohuslva Potočárová
kúpna zmluva
213,85 PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
   30.12.2013 PD Skalité zmluva o sprístupnení záväzku   PDF
  30.12.2013 Ján Cerchlán d 11   PDF

 

31/10/2013

 

30.12.2013

30.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

Pavopl Baroniak

ROSSEČ s.r.o.

Vasulčiaková Lucia

 

Vladimír Časnocha

d 7

ZoD - havária ZŠsMŚ Kudlov

dodatok č. 1

dohoda o zániku

 

23839,20

 

PDF

PDF

PDF

PDF

 

20.01.2014

20.01.2014

20.01.2014

Milan Majchrák

Allianz a.s.

Allianz a.s.

dar.  zmluva

poistenie PZP

poistenie PZP

 

PDF

PDF

PDF

2014/01/14 20.01.2014 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. KZ 47754,00 PDF
  29.01.2014 MKT  zál. platba 1000,00 PDF
  29.01.2014 Krupec Palo - Extrem D12   PDF
  29.01.2014 Krupec Palo - Extrem D13   PDF
  29.01.2014 Rudolf Časnocha NZ 256,67 PDF
  29.01.2014 Ján Kopera D1   PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
   30.12.2013 Pavol Časnocha nájomná zmluva   PDF
 
 30.12.2013
Mgr. Renáta Čacnecká dodatok 3   PDF
 
 30.12.2013
Zuzana Čerchlová
dodatok 3
  PDF
 
 30.12.2013
Jana Krčmáriková
dodatok 3
  PDF
   30.12.2013 Iveta Lamperová dodatok 3   PDF
 
 30.12.2013
MVDaRR Slovenska
dodatok 1
  PDF
   30.12.2013 Tibor Cabúk dohoda o zániku   PDF
 
 30.12.2013
Ing. Krčmárik Vladimír dohoda o zániku   PDF
 
 30.12.2013
Monika Šusteková nájomná zmluva   PDF
   30.12.2013 Jana Šušlová nájomná zmluva   PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  17.12.2013 Bc. Časnocha Michal dodatok 1   PDF
  17.12.2013 Dominika Legerská dodatok 1   PDF
  17.12.2013 Iveta Gavláková darovacia zmluva 33,00 PDF
  17.12.2013 MAGNA E.A s.r.o. dodávka eletrika   PDF
  17.12.2013 MEDIL s.r.o. dohoda   PDF
 ZD/06/13  18.12.2013  Unikont Slovakia spol. s.r.o.  kúpna zmluva 248900,00   PDF
 ZD/04/11/2013  18.12.2013  Obec Skalité - Prevadzkáreň  ZoD revitalizácia - osvetl. 9333,29  PDF 
 KZ/17/12/2013  30.12.2013  Vladimír Čanecký kúpna zmluva 659,88   PDF
 KZ/19/12/2013 30.12.2013  Pavol Laš kúpna zmluva 252,00   PDF
  30.12.2013  Pavol Baroniak  dodatok 7    PDF

                           

  20.11.2013 Čascnochová Eva dohoda   PDF
  20.11.2013 Časnocha R. vklad   PDF
  20.11.2013 WESTING dohoda   PDF
15/2013 20.11.2013 RRA Kysuce zmluva   PDF
  20.11.2013 RRA Kysuce zmluva   PDF
  20.11.2013 Orange a.s. zmluva   PDF
  22.11.2013 DIRMAT darovacia zml. 10,00 PDF
  22.11.2013 mobil 123 darovacia zml. 10,00 PDF
 

22.11.2013

26.11.2013

26.11.2013

26.11.2013

OTS Čadca

Martin Krčmárik

Ján Tunka

Tatiána Chlebcová

dodatok 2

D3

D3

D3

 

PDF

PDF

PDF

PDF

  17.12.2013 ŠFRB dodatok 1  

PDF

15/11/2013 17.12.2013 Peter Čascnocha kúpna zmluva 216,00 PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
 

20.11.2013

 

20.11.2013

PONK

Darina Hrabošová

dodatok 13

D6

 

PDF

PDF

  20.11.2013 PONK dodatok 14   PDF
  20.11.2013 Rešetková J. dodatok 3   PDF
  20.11.2013 Rečetková  J. dodatok 20   PDF
  20.11.2013 SOF darovacia zml.   PDF
  20.11.2013 Stenchláková V. dohoda   PDF
  20.11.2013 Tatarková J. dodatok 5   PDF
05/13 20.11.2013 UNIKONT kúpna zml. 110 850,00 PDF
  20.11.2013 TOPAS dodatok 1   PDF
  20.11.2013 Urbariát Skalité dodatok 13   PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  20.11.2013 MVDr. Spilak dodatok 11   PDF
  20.11.2013 MCC service dodatok 4   PDF
  20.11.2013 MŹP SR dodatok 3   PDF
  20.11.2013 Martina Krčmáriková náj. zmluva   PDF
  20.11.2013 P. Truchlík náj. zmluva   PDF
  20.11.2013 Vladimír Petrák  dodatok 3   PDF
  20.11.2013 Dr. Stenchlák  dodatok 14   PDF
  20.11.2013 PONK dodatok 10   PDF
  20.11.2013 PONK dodatok 11   PDF
  20.11.2013 PONK dodatok 12   PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  20.11.2013 Pavol Krupec dodatok 11   PDF
  20.11.2013 Orange a.s. dodatok   PDF
  20.11.2013 Michal Gerát dohoda o zániku   PDF
  20.11.2013 Časnocba Robert dohoda   PDF
  20.11.2013 Oľga Koričárová dohoda   PDF
  20.11.2013 Albín Latko kúpna zmluva 22,00 PDF
  20.11.2013 Legerský Robert dohoda   PDF
  20.11.2013 Slavomír Majchrák dohoda   PDF
  20.11.2013 Martiniak Ivan dohoda   PDF
  20.11.2013 Emília Matysová dodatok 12   PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  20.11.20.11 Čanecká Erika kúpa pozemku 5102,83 PDF
  20.11.2013 Pavol Čanecký dodatok 1   PDF
  20.11.2013 Čanecká Erika dodatok 9   PDF
  20.11.2013 Jozef Duraj dar. zmluva 10,00 PDF
  20.11.2013 PD Skalité dar. zmluva 10,00 PDF
  20.11.2013 Spol. bytov 734 dodatok 1   PDF
  20.11.2013 Jana Lašová dodatok 3   PDF
  20.11.2013 Ing. Stanislav Novák
dodatok 5
  PDF
  20.11.2013 TERAMI dodatok 8   PDF
  20.11.2013 Božena Ramšáková
dodatok 2
  PDF

 

  22.08.2013 Anna Cholujová zámenná zmluva   PDF
  27.08.2013 Viera Gerátová nájomná zmluva   PDF
   02.09.2013 Jánsky Milan dodatok č.1   PDF
  18.09.2013 MET Slovakia zmluva - plyn   PDF
  23.09.2013 MVDr. Špilák dodatok č.9   PDF
  26.09.2013 Mária Birtusová dodatok č.3   PDF
  26.09.2013 Róbert Legerský dohoda o vyrovnaní    PDF
 

30.09.2013

02.10.2013

02.10.2013

03.10.2013

 

31.10.2013

 
31.10.2013

Rudolf Mikula

Prevádzkáreň

ZŠsMŠ Kudlov

Prevádzkáreň

Petziánová

Margita

Marta Rebrošová

dohoda byt

zmluva o prevode

zmluva o prevode

Dohoda o výp.

 

dohoda o zániku

 

D2

 

PDF

PDF

PDF

PDF

 

PDF

 

PDF

 

20.11.2013

20.11.2014

Pavol Baroniak

RRA Kysuce

dodatok č.6

zmluva

 

PDF

PDF

  20.11.2013 Birtusova Maria  dodatok č.4   PDF
  20.11.2013 booTIS  dodatok č.4   PDF

 

  07.08.2013 Harvaník Rastislav dohoda o vyrovnaní   PDF
  08.08.2013 Jánsky Milan Dohoda o odklade splátky  
PDF
  09.08.2013 Martina Koričárová dodatok č. 1   PDF
  14.08.2013 MUDr.Tischlerová dodatok č.10   PDF
  14.08.2013 MUDr.Tischlerová dodatok č.11   PDF
  14.08.2013 MUDr.Tischlerová dodatok č.12   PDF
01.08.2013 14.08.2013 MUDr.Tischlerová zmluva    PDF
  14.08.2013 booTIS s.r.o. dodatok č.3   PDF
  14.08.2013 booTIS s.r.o. nájom. zmluva   PDF
           
  22.08.2013 MO SR zmluva   PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  31.07.2013 Daniel Staš
dodatok č.2
 
PDF
  31.07.2013 Jana Krčmáriková
dodatok č.2
 
PDF
  31.07.2013 Iveta Truchlíková
dodatok č.2
 
PDF
  31.07.2013 Monika Kubicová
dodatok č.2
 
PDF
  31.07.2013 Jana Tomková
dodatok č.2
 
PDF
  31.07.2013 Marián Špilák
dodatok č.2
 
PDF
  31.07.2013 Pavol Truchlík
dodatok č.3
 
PDF
  31.07.2013 Róbert Legerský dohoda o vyrovnaní   PDF
  07.08.2013 Jozefa Rešetková dodatok č.19   PDF
  07.08.2013 Jozefa Rešetková
dodatok č.2
  PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  31.07.2013 Miloš Zelník
dodatok č.2
 
PDF
  31.07.2013 Rudolf Mikula
dodatok č.2
 
PDF
  31.07.2013 Mária Chlebeková
dodatok č.2
 
PDF
  31.07.2013 Slaavomír Ramšák
dodatok č.2
 
PDF
  31.07.2013 Martina Tatarková
dodatok č.2
 
PDF
  31.07.2013 Vladimír Ballek
dodatok č.2
 
PDF
  31.07.2013 Gabriela Slichová
dodatok č.2
 
PDF
  31.07.2013 Vladimír Krčmárik
dodatok č.2
 
PDF
  31.07.2013 Pavol Varmus
dodatok č.2
 
PDF
  31.07.2013 Peter Kaluža dodatok č.2  
PDF

 

  15.07.2013 TJ Slovan Skalité čiastočné zrušenie výpož.   PDF
  15.07.2013 TJ Slovan Skalité
zálohové platby
  PDF
  15.07.2013 DESERVIO SK nájom TJ reštaurácia   PDF
  15.07.2013 Emília Matysová dodatok č.11   PDF
  15.07.2013 TERAMI s.r.o. dodatok č.7   PDF
  15.07.2013 Erika Čanecká dodatok č.8   PDF
  15.07.2013 Pavol Krupec dodatok č.10   PDF
  16.07.2013 Kušnírova Jana odpredaj bytu   PDF
 
25.07.2013
Kamennárstvo Klieštik darovacia zmluva   PDF
 
25.07.2013
DIRMAT s.r.o. darovacia zmluva   PDF
  25.07.2013 Vahostav SK dodatok č.13   PDF

 

 Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  15.07.2013 Z.I.V.L. dodatok č.  12   PDF
  15.07.2013 Kláster Kysuce zmluva GS 2013  
355,00
PDF
    15.07.2013 František Vocásek dohoda   PDF
  10.07.2013 ŠFRB Bratislava nájomne byty 498 082, 69  PDF
  08.07.2013 INCON okná 7821,44
 
PDF
  06.07.2013 STAS spol. s r.o. zmluva Amfiteáter 17 991,30 PDF
  06.07.2013 František Vocásei najom - kolotoče   PDF 
  06.07.2013 CVČ Žilina zmluva   PDF 
   06.07.2013  J. Krajčí zmluva papier   PDF 
     02.07.2013 Margita Pertziánová dodatok č.2   PDF

 

  25.06.2013 Obec Skalité-Prevádzka zmluva výtlky 13 440,00 PDF
  25.06.2013 MCC Services s.r.o. dodatok č.3   PDF
  25.06.2013 Jozefa Rešetková dodatok č.1   PDF
   25.06.2013 Jana Tatarková dodatok č. 4   PDF 
   25.06.2013 Pavol Laš darovacia zmluva   PDF 
   25.06.2013 Terami s.r.o. dodatok č. 7   PDF 
  25.06.2013 PharmDr. Rudolf Stenchlák
dodatok č. 13
   PDF
   25.06.2013 Pavol Baroniak dodatok č. 5   PDF 
   25.06.2013 Rádio Lúmen dodatok č. 5   PDF
    25.06.2013 Jozefa Rešetková
dodatok č. 18
   PDF
  25.06.2013 Jana Linková smluva o spoluprci  
PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
9-2013  31.05.2013 RRA Kysuce Nájomná zmluva
1400,00

PDF
   31.05.2013 Lenka Vojvodíková
zánik nájmu
 
PDF
   31.05.2013 Jozef Bulava nájom bytu   PDF
  03.06.2013
 
Trinecké železárny a.s. darovacia zmluva
5 000 Kč

PDF
   07.06.2013 Ing. Jozef Majchrák
zmluva o audite

1200,00

PDF
  12.06.2013 RENOT SK ZoD   PDF
 
18.06.2013

Veľký Šariš

Príkazná zmluva - el. energia
 
PDF
   18.06.2013 Veľký Šariš Príkazná zmluva - plyn  
PDF
   19.06.2013 Kozák Ondrej Kúpna zmluva   PDF
   25.06.2013 MO Jednota dôchodcov Sl.
dotácia

100,00

PDF

 

  30.05.2013 Mária Vránová Penzión Mária ZoD 2081,00 PDF
  30.05.2013 Ing. Daniel Cech ZoD 4474,02 PDF
  30.05.2013 Jantulík - Hudobniny ZoD 1599,00 PDF
  30.05.2013 Juraj Kaco zánik nájmu   PDF
   30.05.2013 Barbora Serafínová nájomná zmluva   PDF
            
           
           
           
           
           

 

  16.05.2013 Milan Jánsky dohoda o odklade   PDF
 
16.05.2013
Detstvo Kudlov o.z. dotácia obce 150,00 PDF
 
16.05.2013
DHZ Skalité
dotácia obce
200,00 PDF
 
16.05.2013
Poľovnícke združenie Skaľanka
dotácia obce
200,00 PDF
 
16.05.2013
TJ Slovan Skalité
dotácia obce
15000,00 PDF
  28.05.2013 Milan Jánsky odklad 166,49 PDF
  28.05.2013 Dominika Legerská zmluva o nájme   PDF
  28.05.2013 Róbert Legerský dodatok 2   PDF
  28.05.2013 SSE a.s. zmluva 603   PDF
  28.05.2013 SSE a.s. zmluva   PDF  
  30.05.2013 MKT  dodatok 1   PDF

 

Číslo 09.05.2013 Klub SM pri SZSM KNM dotácie obce 50,00 PDF
  18.04.2013 Sloviak Anton darovacia zmluva 10,00 PDF
  19.04.2013 Ján Cerchlán dohoda   PDF
 
23.04.2013
Pavol Rucek zmluva - pozemok 5339,11 PDF
 
29.04.2013
Roľnícke družstvo Čierne - Svrčinovec zmluva o spristupeni zavazku   PDF
   30.04.2013 Obec Skalité - prevýdzkáreň zmluva o prevode vlastníctva   PDF
   07.05.2013 MVDr. Ľubomír Špilák
dodatok č.8
 
PDF
   09.05.2013 Róbert Legerský dohoda   PDF
  09.05.2013
František Halfar

dohoda
 
PDF
  09.05.2013 JOKO, Kondek a syn zhodnotenie bio-odpadu  
PDF
   09.05.2013
VUC Žilina

dotácia
 
PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
 
01.03.2013
SVP, š.p. Piešťany Dohoda - protipovodňové opatrenia   PDF
  11.03.2013 MO SR darovacia zmluva   PDF
  25.03.2013 GTS  zmluva   PDF
  25.03.2013 MZP SR dodatok 2.    PDF
  25.03.2013 VUC Žilina zmluva   PDF
  27.03.2013 MKT dohoda o uskladnení   PDF
 

10.04.2013

10.04.2013

Elemír Časnocha

TJ Slovan Skalité

dodatok 2

zálohová platba

 

PDF

PDF

  12.04.2013 Duraj s.r.o. darovacia zmluva
10,00
PDF
  12.04.2013 Sloviaková Štefánia
darovacia zmluva

10,00
PDF
  12.04.2013 Dominik Šimaliak
darovacia zmluva
10,00 PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
 

11.02.2013

13.2.2013

Slavomír Majchrák

Orange a.s.

dohoda

dodatok

 

4,00

PDF

PDF

  13.2.2013 Orange a.s. dodatok 1,00 PDF
  13.2.2013 Orange a.s. dodatok 1,00 PDF
  18.2.2013 SSE a.s. dodavka el. prúdu   PDF
  18.2.2013 Ing. Juraj Bobek odstúpenie od zmluvy   PDF
  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX  
15/02/2013 19.2.2013 Čanecký Jozef kúpa budovy  70 000,00 PDF
  25.2.2013 Mária Kušnírová dohoda - sp. kalendár   PDF
  25.2.2013 Združenie obcí MKT zmluva o poskytnutí fin. pr. 580,67 PDF
  25.2.2013 Združenie obcí MKT zmluva o pôžičke 11033,00 PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
    02.01.2013 Jozef Grochál nájomná zmluva   PDF
  04.01.2013 Róbert Legerský dodatok č.1   PDF
 

1/2013
09.01.2013
PAJMI spol. sr.o.
Asanácia 2: NP - Zdravotné stredisko  
PDF

 
09.01.2013
booTIS s.r.o.

dodatok č.2
 
PDF
 


30.01.2013

30.01.2013


Milan Jánsky

Slavomír Majchrák


prenájom Snežienky

dohoda


1997,96

 


PDF

PDF

 
31.01.2013

OTP Banka

banková záruka
 
PDF
  31.01.2013 Čsnecký Marián dohoda o ukončení   PDF
  31.01.2013 Cabuk Tibor nájomný  byt   PDF
  5.2.2013 Správa katastra ZA databáza   PDF
  3.2.2013 MŽP SR dodatok č.1   PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
   18.12.2012 Tibor Rucek dohoda o zániku nájmu   PDF
  18.12.2012
GTS slovakia

dodatok k zmluve
  PDF
  27.12.2012 Robert Časnocha kúpa pozemok 4358,19 PDF
  27.12.2012 Marta Šimaliaková odpredaj pozemok 327,23 PDF
  31.12.2012 Marcela Jargašová dodatok č.2   PDF
  31.12.2012 Lucia Vaculčiaková nájomná zmluva   PDF
   31.12.2012 Allianz a.s. poistenie   PDF
   31.12.2012 SKAL WOOD investičná zmluva   PDF
   31.12.2012 SKAL WOOD kúpna zmluva 85000,00 PDF
   31.12.2012 Spoločenstvo mládeže o.z. dodatok č.4   PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
   03.12.2012 Jozef Laš dodatok č.6   PDF
   13.12.2012 Jana Lašová dodatok č.2   PDF
   13.12.2012 Vladimír Petrák dodatok č.2   PDF
   13.12.2012 SSE a.s. dodávka el. energie   PDF
   17.12.2012 Koričárová Martina Nájomná zmluva   PDF
   17.12.2012 Miroslav Holáni dohoda o zániku nájmu   PDF
   17.12.2012 Vladimír Časnocha dodatok č.3   PDF
   17.12.2012 Img. Stanislav Novák dodatok č.4   PDF
   17.12.2012 Darina Hrabošová dodatok č.5   PDF
   17.12.2012 Zdeno Grochál dodatok č.3   PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
   08.10.2012  T+T a.s. zber a preprava separovaného odpadu   PDF
  10.10.2012 Miroslav Holáni dodatok č.2   PDF
   14.10.2012 Eva Časnochová nájomná zmluva   PDF
  15.10.2012 SPORT SERVICE doplnok zmluvy o dielo 8-2012  
PDF

15/10/2012
29.10.2012 Robert Legerský nájomná zmluva   PDF
  01.11.2012 Emília Smolková dodatok č. 2   PDF

VO 011/2012

 

05.11.2012

 06.11.2012

Eurokonzult

Čanecká L.

ZoD
dodatok č. 1

1440,00

 

PDF
PDF
  16.11.2012 Ján Kríž dodatok č. 2   PDF
  27.11.2012 Iveta Gocalová dodatok č. 1   PDF
8/2012 28.11.2012 SPORT SERVICE s.r.o. zmluva o dielo 11450,40 PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
 
27.09.2012
Jozef Urbánek kúpna zmluva 576,00 PDF
  27.09.2012 Pajmi s.r.o. revitalizácia                  zelene - oplotenie 11541,17 PDF
  27.09.2012 Pajmi s.r.o. dodatok č.1 11964,00 PDF
   27.09.2012 Pajmi spol. s.r.o.  revitalizácia                  zelene -fasáda 8945,10 PDF
   27.09.2012 Pajmi spol. s.r.o. revitalizácia                  zelene -strecha 11724, 14 PDF
   02.10.2012 Ján Cerchlán dodatok č.10   PDF
   05.10.2012 MPaRV SR dodatok č.2   PDF
   05.10.2012 Daniel Saniga, Júlia Jašurková kúpna zmluva-pozemok-Cupeľ
4966,76
PDF
   05.10.2012 OCR Kysuce poskytnutie príspevku 200,00 PDF
   05.10.2012 Martin Majchrák  dohoda o zániku bytu   PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  16.08.2012 Pajmi s.r.o. revitalizácia zelene 23753,73 PDF
  28.08.2012 Z.L.M. a Urbariát Skalité dodatok č.3   PDF
  28.08.2012 Rudolf Mikula dodatok č.1   PDF
   14.09.2012 MVDr.Špilák Ľubomír dodatok č.6   PDF
  14.09.2012 MVDr.Špilák Ľubomír dodatok č.7   PDF
  19.09.2012 FR SR dohoda o ukončení   PDF
  24.09.2012 Jozef Rešetkova- MIX MARKET zmluva   PDF
  24.09.2012
Jozef Rešetkova- MIX MARKET
dodatok č.17   PDF
  25.09.2012 Tempro s.r.o. zrušenie zmluvy   PDF
  27.09.2012 Peter Serafín s manželkou
dodatok č.1
  PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  01.08.2012 Daniel Staš dodatok č.1   PDF
  01.08.2012 Zdeno Grochál dodatok č.2   PDF
  01.08.2012 Truchlík Pavol dodatok č.1   PDF
  07.08.2012 Smolková Emília dodatok č.1   PDF
  07.08.2012 Truchlíková Slávka dodatok č.2   PDF
DZ22130220049010 10.08.2012 MPRV SR dodatok č.1   PDF
  13.08.2012 Čanecká Erika dodatok č.7   PDF
  13.08.2012 Ján Švancár s manželkou kúpa pozemku 396,00 PDF
  13.08.2012 Pomocný anjel n.o. nádoba na šatstvo   PDF
8/2012 13.08.2012 SPORT SERVICE s.r.o. výstavba ihrísk 91459,75 PDF

 

  13.07.2012 PAJMI spol. s.r.o. revitalizacia zelene 23940,58 PDF
 

13.07.2012

14.07.2012

Gerát Michal a Zuzana

Cerchlán Ján

dodatok k zmluve

dohoda

 

PDF

PDF

 

13.07.2012

17.07.2012

Jozef Papík

KR PZ Žilina

dodatok

darovacia zmluva

 

PDF

PDF

  19.07.2012 Stenchláková Viera dodatok č. 21   PDF
  19.07.2012 Stenchláková Viera dodatok č. 22   PDF
  19.07.2012 SKAL WOOD dodatok č. 3   PDF
  19.07.2012 Ján Tunka dodatok č. 2   PDF
  19.07.2012 Ján Mikula dodatok č. 2   PDF
    19.07.2012 Váhostav a.s. dodatok č. 12   PDF
    24.07.2012 Necpaly-detský domov fin. príspevok   PDF
    30.07.2012 ENVI-PAK a.s. podpora zberu KO   PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  10.07.2012 Špilák Marián dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Tatarková Martina dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Tomková Jana dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Varmus Jozef dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Zelníková Iveta dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Ivan Martiniak dodatok č. 7   PDF
    10.07.2012 Lenka Vojvodíková dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Monika Kubicová dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Viera Krčmáriková dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Juraj Kaco dodatok k zmluve   PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  10.07.2012 Lamperová Iveta dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Majchrák Martin dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Čanecká Renata dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Najdeková Eva dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Pertzianová Margita dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Pišteková Iveta dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Ramšák Slavomír dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Ramšík Ľuboš dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Rebrošová Marta dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Slichová Gabika dodatok k zmluve   PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  10.07.2012 Franková Jana dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Hrabošová Darina dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 CHlebeková Mária dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Krčmárik Vladimír dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Jargašová Marcela dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Kaluža Peter dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Krajča Vladimír dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Krčmárik Martin dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Krčmáriková  dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Krištofíková Michaela dodatok k zmluve   PDF

 

  28.06.2012 MEDIL s.r.o. dodatok č.9   PDF
     28.06.2012 Iveta Kullová  dodatok č.1   PDF
     29.06.2012 Tatarková Martina  dodatok č.3  
PDF
    01.07.2012 booTIS s.r.o.  dodatok č.2   PDF
  02.07.2012 Pavol Krupec dodatok č.9   PDF
  02.07.2012 Siluette s.r.o. Zmluva o dielo 30558,48 PDF
  10.07.2012 Ballek Vladimír dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Cechová Darina dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Čanecký Vladimír dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Časnocha Vladimír dodatok k zmluve   PDF
  10.07.2012 Čerchľová Zazana dodatok k zmluve   PDF

 

        15.06.2012  Róbert Časnocha dohoda   PDF
  15.06.2012 Vladimír Krajča prenájom NB   PDF
  15.06.2012 Westing s.r.o. dodatok č.13   PDF
  15.06.2012 Westing s.r.o. dodatok č.14   PDF
  15.06.2012 Ľuboš Ramšík nájomná zmluva byt   PDF
  15.06.2012 Eva Najdeková nájomná zmluva byt   PDF
  19.06.2012 Ján Cerchlán dodatok č. 9   PDF
  20.06.2012  František Halfar kápna zmluva pozemku Cupeľ   PDF
  26.06.2012  MCC service s.r.o. dodatok č. 2   PDF
  28.06.2012  Cechospol s.r.o. dodatok č. 3   PDF
  28.06.2012  Majchrák Slavomír dodatok č. 6   PDF

 

  12.06.2012 TJ Slovan Skalité prenájom   PDF
  12.06.2012 TERAMI spol. s.r.o. dodatok č.6   PDF
  12.06.2012 Koričárová Oľga dodatok č.15   PDF
  12.06.2012 ZIVL a Urbariát Skalité dodatok č.11   PDF
  15.06.2012 Emúlia Matysová dodatok č.10   PDF
  15.06.2012 Mária Birtusová dodatok č.1   PDF
  15.06.2012 Mária Birtusová dodatok č.2   PDF
  15.06.2012 TERAMI spol. s.r.o. dodatok č.5   PDF
  15.06.2012 JD Slovenska poskytnutie dotácie 100,00 PDF
  15.06.2012 Róbert Kopera dohoda o zaniku NB   PDF
  15.06.2012 Marián Laš dohoda o zaniku NB   PDF

   

 

  21.05.2012 Tempro s.r.o. dodatok č.3   PDF
  21.05.2012 SPP, a.s. KD dodatok č.1   PDF
  21.05.2012 SPP, a.s.  1137 dodatok č.2   PDF
  28.05.2012 Ramšáková Božena dodatok č.1   PDF
  31.05.2012 SSE a.s. Amfiteáter   PDF
  31.05.2012 Jurica Michal dohoda o zaniku NB   PDF
  05.06.2012 Čanecká Erika dodatok č.6   PDF
  05.06.2012 Majchrák Ján dohoda o zániku zmluvy   PDF
 

06.06.2012

07.06.2012

SVO, š.p. Púchov

Kozáček -Mikula

dohoda o spolupraci

darovacia zmluva

 

PDF

PDF

  12.06.2012 PharmDr. Stenchlák dodatok č.16   PDF
  12.06.2012 Gonščáková Michaela dodatok č.1   PDF

 

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  07.05.2012 Náruč dotácia z rozpočtu 50,00  PDF
  15.05.2012 OZ Detstvo Kudlov dotácia z rozpočtu 150,00  PDF
  15.05.2012 Tatarková Jana dodatok, č. 2    PDF
  15.05.2012 Váhostav a.s. dodatok, č. 11    PDF
  15.05.2012 Slávka Kožáková kúpa bytu 1775,61 PDF
  15.05.2012 Serafín Peter kúpa bytu 2209,44  PDF
  15.05.2012 Ševčíková Vincencia kúpa bytu 1585,75  PDF
08/2012 16.05.2012 RRA Kysuce Analit. - strategický dokument 4980,00 PDF 
  21.05.2012 booTIS, s.r.o. dodatok č.1   PDF
  21.05.2012 SPP, a.s. OcÚ dodatok č.1   PDF

 

  30.04.2012 Mária Zvardoňová kúpa bytu   PDF
  02.05.2012 Mária Ščuryová - Magma Investičné náklady - MKT 113466,00  PDF
  03.05.2012 SM pri SZSM KNM dotácia z rozpočtu 50,00  PDF
  07.05.2012 Cechospol  dodatok č.2    PDF
  07.05.2012 RKC farnosť Skalití dodatok č.2    PDF
  07.05.2012 Urbariát Skaité dodatok č.10    PDF
  07.05.2012 Urbariát Skaité dodatok č.2    PDF
  07.05.2012 Koríčárová Oľga dodatok č.15    PDF
  07.05.2012 Krupec Pavol dodatok č.8    PDF
  07.05.2012 MCC service dodatok č.1    PDF
  07.05.2012 Stenchlák Rudolf dodatok č.11    PDF

 

12/2012 30.04.2012 Spoločenstvo Mládeže o.z. dotácia z rozpočtu 1456,68 PDF
  30.04.2012 Matysová Emília dodatok, č. 9    PDF
  30.04.2012 Rádio LUMEN dodatok, č. 4    PDF
  30.04.2012 Čanecká Ľudmila dohoda o zániku nájmu bytu    PDF
  30.04.2012 Gocalová Iveta dohoda o zániku nájmu bytu    PDF
  30.04.2012 Kožáková Slávka dohoda o zániku nájmu bytu    PDF
  30.04.2012 Kušnírová Mária dohoda o zániku nájmu bytu    PDF
  30.04.2012 Serafín Pavol dohoda o zániku nájmu bytu    PDF
  30.04.2012 Ševčíková Vincencia dohoda o zániku nájmu bytu    PDF
  30.04.2012 Vaculčiaková Lucia dohoda o zániku nájmu bytu    PDF
  30.04.2012 Zvardoňová Mária dohoda o zániku nájmu bytu    PDF
  30.04.2012 DHZ Skalité dodácia obce 200,00 PDF
  30.04.2012 Skaľanka PZ dodácia obce 200,00 PDF

 

  13.04.2012 Farnosť Skalité dodácia obce 4000,00  PDF
           
  18.04.2012 Emília Matysová dodatok, č. 7    PDF
  18.04.2012 Emília Matysová dodatok, č. 8    PDF
  24.04.2012 MS SČK Skalité dodácia obce 200,00  PDF
  26.04.2012 TJ Slovan Skalité dodácia obce 20000,00  PDF
  26.04.2012 Únia nevidiacich dodácia obce 50,00  PDF
  26.04.2012 Slavomár Majchrák dodatok, č. 5    PDF
  26.04.2012 Viera Stenchláková dodatok, č. 20    PDF
  30.04.2012 Serafín Peter kúpna zmluva 2209,44  PDF
  30.04.2012 Baroniak Pavol dodatok, č. 4    PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
    19.03.2012 Profi_Poľno_s.r.o. vypracovanie žiadosti 50,00   PDF
  21.03.2012 NEO Slovakia s.r.o. inzercia 124,00   PDF
  27.03.2012 Ján Cerchlán dodatok, č. 7    PDF
  27.03.2012 Slavomír Majchrák dodatok, č. 4    PDF
  27.03.2012 Ján Cerchlán dodatok, č. 8    PDF
  27.03.2012 Jozefa Rešetková dodatok, č. 15    PDF
  27.03.2012 Jozefa Rešetková dodatok, č. 16    PDF
  29.03.2012 SKAL WOOD s.r.o. dodatok, č. 1   PDF
  29.03.2012 SKAL WOOD s.r.o. dodatok, č. 2   PDF
           

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
0405037915 02.02.2012 Kooperatíva a.s. poistenie 100,00 PDF
 

08.02.2012

13.02.2012

Andrej Kubiš - PDI Management

Gonščáková

dodatok č. 1

zmluva

 

PDF

PDF

  17.02.2012 Martiniak Ivan dodatok, č. 6   PDF
  17.02.2012 Cerchlán Ján dodatok, č. 1   PDF
  20.02.2012 Stenchlák Robert darovacia zmluva   PDF
  20.02.2012 U psej Matere Kysuce  odchyt zvierat   PDF
6/2012 24.02.2012 RRA Kysuce zmluva o dielo 300,00 PDF
  06.03.2012 Krupcová Lucia dohoda    PDF
  12.03.2012 Stenchláková Viera dodatok, č. 19   PDF
  16.03.2012 Cerchlán Ján dohada o vyrovnaní   PDF

 

  11.01.2012 Kysucký Triangel pôžička 3660,00 PDF
  11.01.2012 ZSR dodatok_ukoncenie_zmluvy   PDF
  12.01.2012 VGV s.r.o. mandantna zmluva   PDF
  13.01.2012 Dirmat s.r.o. darovacia zmluva  33,00 PDF

CAD000073/

2012

7.01.2012 Prima Banka poskytovanie služby e-Banka   PDF
  17.01.2012 Tempro Čadca dodatok č.1 k zmluve   PDF
  17.01.2012 Katastrálny úrad Žilina dodatok č.4 k zmluve 149,37 PDF
4013/12/04 19.01.2012 OTP Banka Slovensko a.s. banková záruka   PDF
  26.01.2012 MO SR odovzadnie majetku 682,65 PDF
6624408693 27.01.2012 Allianz SP, a.s. poistenie  37,70 PDF
  31.01.2012 E-S Info s.r.o. reklamné služby 240,00 PDF

 

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  18.12.2011 Ramsak S. pozemok 2465,82 PDF
  20.12.2011 Orange a.s. dodatok k zmluve 53,10 PDF
  20.12.2011 Orange a.s. dodatok k zmluve 1,00 PDF
  27.12.2011 A.Serafin kupa pozemku 772,28 PDF
  27.12.2011 Spolocenstvo mladeze o.z. dodatok c.3  k zmluve   PDF
  27.12.2011 Vojciniakova A. dohoda o ukonceni zmluvy   PDF
  27.12.2011 Casnocha A. dohoda o ukonceni zmluvy   PDF
  29.12.2011 Westing slovakia s.r.o. dodatok c.12  k zmluve   PDF
           
  10.01.2012 Mikulová Marcela dohodo o ukonšení zm.vzťahu   PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  13.12.2011 Pistekova I. dodatok c 1.   PDF
  13.12.2011 Rucek T. dodatok c 1   PDF
  14.12.2011 Proces s.r.o. B.Bystrica Dodatok c.8  366,05 PDF
  14.12.2011 Jozef Hlusek dodatok c.13   PDF
31-05-2011 14.12.2011 Gonscakova J kupa TTP (74m2) 540,28 PDF
  15.12.2011 Grochal Z. dodatok c 1   PDF
  15.12.2011 Marian L. dodatok c 1   PDF
  15.12.2011 Kristofikova M. dodatok c 1   PDF
  15.12.2011 Canecky V. dodatok c 1   PDF
  15.12.2011 Hrabosova D. dodatok c 3   PDF

 

  30.11.2011 Las J. dodatok c.4    PDF
 

30.11.2011

02.12.2011

Pazdera J.

OCO a KR Ca

dodatok c.1

Zmluva o výp.

 

PDF

PDF

 

05.12.2011

07.12.2011

Vladimír Čanecký

Novak S.

dodatok c.1

dodatok c.1

 

PDF

PDF

  07.12.2011 Koricarova J. darovacia zmluva 40,00 PDF
  12.12.2011 MOLIOR group s.r.o. realizácia stavby 65 406,28  PDF
KaHR-22VS-0801/0006/24 12.12.2011 MH_SR_v_zastupeni SIEA BA dodatok c.5   PDF
  12.12.2011 Firmdatabaze reklama 300,00 PDF
  13.12.2011 Franekova J. dodatok c.1 najom bytu   PDF
  13.12.2011 Mikula J. dodatok c.1 najom bytu   PDF
  13.12.2011 Casnocha V. dodatok c.1 najom bytu   PDF
  13.12.2011 Cechova D. dodatok c.1 najom bytu   PDF

 

  18.10.2011 Kys. Triangel pozicka 2667,00 PDF
  19.10.2011 Gavlakova I. darovacia zmluva 33,00 PDF
  19.10.2011 Hlusek J. dodatok c.12   PDF
  19.10.2011 Urbariat Skalite dodatok c.1   PDF
  21.10.2011 Krupec P. dodatok c.7   PDF
           
ZIO/103/2011 31.10.2011 NDS a.s.  odovz. a prevzatie objektov 501200,90 PDF
  07.11.2011 Obec Skalite_Prevadzkaren plynofikácia ZS 5-9 5 399,41 PDF
  07.11.2011 Obec Skalite-Prevadzkaren plynofikácia ZS 1-4 10 649,88 PDF
  14.11.2011 Penzion Silvester darovacia_zmluvaWEB_stranka obce 33,00 PDF
  25.11.2011 Tempro - stavebna firma, s.r.o. Cadca Asanacia 2. NP Zdravotneho strediska a nadstavba 414 360,00 PDF

 

16/09/2010 04.10.2011 Obec Skalite-Prevadzkaren dodatok c.1   PDF
7213534 04.10.2011 SSE a.s. zmluva_o_dodavke  elektriny    PDF
7211200 04.10.2011 SSE a.s. zmluva o dodavke  elektriny MMDS   PDF
7213520 04.10.2011 SSE a.s. zmluva o dodavke  elektriny   PDF
7213542 04.10.2011 SSE a.s. zmluva o dodavke  elektriny 602/1    PDF
  05.10.2011 Casnocha J. darovacia zmluva 20,00 PDF
  05.10.2011 Kozak V. darovacia zmluva 10,00 PDF
12/10/2011 13.10.2011 Ing. Bobek J. kupa pozemku 5339,11 PDF
  14.10.2011 SEVAK a.s. dodatok c.1    PDF
17/10/2011 17.10.2011 Varmus J. kupa pozemku 522,00 PDF
18/10/2011 18.10.2011 Ing. Krcmarik kupa pozemku 4873,71 PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  03.10.2011 ZIVL a Urbariat Skalite dodatok c. 9   PDF
7330342 04.10.2011 SSE a.s. zmluva_o_dodavke_elektriny 1137   PDF
7213526 04.10.2011 SSE a.s. zmluva o dodavke  elektriny 1236   PDF
7317495 04.10.2011 SSE a.s. zmluva o dodavke  elektriny 1440   PDF
7322093 04.10.2011 SSE a.s. zmluva o dodavke  elektriny 1449   PDF
7322112 04.10.2011 SSE a.s. zmluva o dodavke  elektriny 1450   PDF
7324188 04.10.2011 SSE a.s. zmluva o dodavke  elektriny 1459   PDF
7324204 04.10.2011 SSE a.s. zmluva o dodavke  elektriny 1460   PDF
7213530 04.10.2011 SSE a.s. zmluva o dodavke  elektriny 598   PDF
7213545 04.10.2011 SSE a.s. zmluva o dodavke  elektriny 602   PDF

 

  12.09.2011 MZP SR Rozhodnutie o zmene projektu separak 2011    PDF
  12.09.2011 Hlusek dodatok c. 1   PDF
  19.09.2011 Cerchlan dodatok c. 6    PDF
  19.09.2011 Vahostav dodatok c. 10    PDF
13/09/2011 20.09.2011 Petrak, Novak, Klackova, Casnocha odpredaj parcely CKN 3819/... 1943,62  PDF
  22.09.2011 MEDIL spol.s.r.o. dodatok c. 8   PDF
  22.09.2011 Canecka E. dodatok c. 5   PDF
26/09/2011 26.09.2011 Martiniak, Stenchlak, Dejcik odpredaj parcely CKN 5932/... 129,00  PDF
KaHR-22VS-0801/0006/24 29.09.2011 MH SR v zastupeni SIEA Bratislava dodatok k zmluve c.4   PDF
 

29.09.2011

02.10.2011

Anna Tabačárová

MVDr. Spilak

dohoda

dodatok c. 5

 

PDF

PDF

           

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
  28.08.2011 Rešetková dodatok_č.14_k_zmluve   PDF
  31.08.2011 Skalwood nájomná zmluva   PDF
  31.08.2011 Skalwood dodatok č. 1 k zmluve   PDF
  31.08.2011 Časnochová dodatok č. 7 k zmluve   PDF
  31.08.2011 Baroniak dodatok č. 1 k zmluve   PDF
  05.09.2011 Radio Lumen dodatok č. 3 k zmluve   PDF
           
  06.09.2011 Cechospol dodatok č. 1   PDF
  06.09.2011 Matysová dodatok č. 6   PDF
12/09/2011 12.09.2011 Holescak S. budov 1236, pozemky 65700,00 PDF

 

Číslo Zverejnené Firma Predmet Suma Scan
100103/2011/2 16.08.2011 SSE distribucia elektricke zariadenie 4420 PDF
4013/11/31 18.08.2011 OTP Banka Zmluva_o_splatkovom_kal.   PDF
  22.08.2011 TERAMI_spol_s.r.o. dodatok c.4 k zmluve   PDF
  22.08.2011 PharmDr.Rudolf Stenchlak dodatok c.10 k zmluve   PDF
  22.08.2011 Koricarova Olga dodatok c.14 k zmluve   PDF
  22.08.2011 Stenchlakova Viera dodatok c.18 k zmluve   PDF
  24.08.2011 Baroniak Pavol dodatok c.3 k zmluve    PDF
  24.08.2011 Tatarkova Jana dodatok c.1 k zmluve    PDF
  24.08.2011 Majchrak Slavomir dodatok c.3 k zmluve    PDF
  24.08.2011 Jednta dochodcov dotácia z rozpoctu obce 100  PDF

 

Číslo Dátum zverejnenia Firma                                Predmet                            Suma scan
 

11.04.2011

Prima plus

zmluva o dielo

19679,50

PDF

  11.05.2011 J. Resetkova dodatok c.1   PDF
  11.05.211 J. Resetkova dodatok c.13   PDF
01.01.11 16.05.2011 FarnostSkalite dotacia z rozpoctu obce Skalite 5700 PDF
  20.05.11 Rehakovci s.r.o. dotatok č. 5 57,01 PDF
20.05.11 23.05.11 Klackova predaj parcely CKN 3819/20 126,28 PDF
  23.05.11 Obec Skalite-Prevadzkaren dodatok č. 4 - ukoncenie najmu 302,42 PDF
23.05.11 23.05.11 Novak predaj parcely CKN 3819/23 126,28 PDF
16.05.11 23.05.11 Casnocha predaj parcely CKN 3819/22 126,28 PDF
24.05.11 24.05.11 Petrak predaj parcely CKN 3819/21 126,28 PDF
25.05.11 25.05.11 Resetkova predaj parcely CKN 3763/75 597,2  PDF
  25.05.11 Jasurkova dohoda o zaniku najmu bytu    PDF
  25.05.11 Krostofova dohoda o zaniku najmu bytu    PDF
04.2011 25.05.11 Unia nevidiacich dotacia z rozpoctu obce 50  PDF
12.2011 25.05.11

Spolocenstvo

mladeze o.z.

dotacia z rozpoctu obce 285,33  PDF
09.2011 25.05.11 SCK - MO Skalite dotacia z rozpoctu obce 200  PDF
26.05.2011 25.05.11 Serafin P. predaj parcely CKN 3819/17 113,00  PDF
30.05.2011 30.05.11 Casnochova predaj parcely CKN 3819/16 113,00 PDF
07/2011 30.05.11 DHZ Skalite dotacia z rozpoctu obce 150,00 PDF
06/2011 30.05.11 Naruc - pomoc detom v krize dotacia z rozpoctu obce 50,00 PDF
11/2011 30.05.11 Klub SM pri SZSM dotacia z rozpoctu obce 50,00 PDF
05/2011

01.06.11

01.06.11

PZ Skalanka

Božena Ramšáková

dotacia z rozpoctu obce

nájomná zmluva

200,00

 

PDF

PDF

  02.06.2011 Ramsak dodatok c.2 6,10 PDF
  02.06.2011 Ramsakova najomna zmluva - pozemok 14.60 PDF
03/2011 02.06.2011 OZ Heligonkari Kysuc dotacia z rozpoctu obce 50,00 PDF
  06.06.2011 SPP distibucia dodatok c.1   PDF
02/2011 08.06.2011 Detstvo Kudlov dotacia z rozpoctu obce 100,00 PDF
13/2011 09.06.2011 TJ SLovan Skalite dotacia z rozpoctu obce 28500 PDF
13/2011 13.06.2011 Majchrak najomna zmluvy byt    PDF
13/2011 13.06.2011 Majchrak zmluva na odber vody    PDF
09/06/2011 14.06.2011 Horawood s.r.o. odpredaj fosnov 130,00 PDF
  14.06.2011 Moskal najomna zmluvy byt   PDF
  14.06.2011 Moskal zmluva na odber vody   PDF
27/04/2011 14.06.2011 Gajdosova, Legerska odpredaj pozemku 330,88 PDF
  14.06.2011 SPP a.s. zmluva o dodavky plynu   PDF
  15.06.2011 Vasulciakova najomna zmluvy byt   PDF
  15.06.2011 Lumaco s.r.o. darovacie zmluva 300,00 PDF
6623343529 17.06.2011 Allianz a.s. poistenie 19,80 PDF
6623343545 17.06.2011 Allianz a.s. poistenie 28,60 PDF
  17.06.2011 SSE a.s. Zmluva o dodavke a disribucie elektriny   PDF
  17.06.2011 SSE a.s. Zmluva o dodavke a disribucie elektriny   PDF
21110205 17.06.2011

International

Visegrad Fund

zmluva Visegrad Found 7500,00 PDF
  21.06.2011 Truchlik dodatok k najomnej zmluve   PDF
  21.06.2011 Revival Kabat Morava hudobna produkcia 15 000,00 CZ PDF
  21.06.2011 Carovné ostrohy a diabolske husle hudobna produkcia 2 200,00 PDF
23/06/2011 23.06.2011 Mikula Jozef odpredaj pozemku 113,00 PDF
08/03/2011 23.06.2011 Casnocha Rudolf odpredaj pozemku 527,16 PDF
24/06/2011 24.06.2011 Rucek R. odpredaj pozemku 2131,74 PDF
  24.06.2011 Truchlikova S. najomna zmluva-dodatok c.1   PDF
23/06/2011A 28.06.2011 Majchrák J. odpredaj pozemku 4988,27 PDF
  28.06.2011 SSE a.s.  ukoncenie zmluvy   PDF
  28.06.2011 SSE a.s. ukoncenie zmluvy   PDF
  28.06.2011 Czechomor agency hudobna produkcia 5530,00 PDF
28/06/2011 29.06.2011 Birtusova M. prenajom nebytovych priestorov 379,02 PDF
28/06/2011/1 29.06.2011 Polackova Z. prenajom nebytovych priestorov 829,44 PDF
28/06/2011/2 29.06.2011 MCC servis prenajom nebytovych priestorov 2393,40 PDF
1/2011 30.06.2011

ZŠsMŠ Skalite

Kudlov

Zmluva o odnati majetku zo spravy   PDF
1/2011 30.06.2011

ZŠsMŠ Skalite

Kudlov

Zmluva o prevode spravy majetku Obce Skalite   PDF
22/§50i/2011 30.06.2011 UPSVaR Cadca dohoda o poskytnuti prispevku   PDF
28/06/2011 06.07.2011 Slaninakova odpredaj pozemku 113,00 PDF
  11.07.2011 Hlusek J.

dodatok k zmluve

  PDF

VP/11/08528/

002

11.07.2011 SOZA hudobna produkcia   PDF

VP/11/08528/

001

11.07.2011 SOZA hudobna produkcia   PDF
  13.07.2011 Gerat M. najomna zmluva  - odber vody    PDF
  13.07.2011 Gerat M. najomna zmluva - byt    PDF
  13.07.2011 Kriz J. najomna zmluva - byt    PDF
  13.07.2011 Kriz J. najomna zmluva  - odber vody    PDF
  13.07.2011 Papik J. najomna zmluva  - odber vody    PDF
  13.07.2011 Papik J. najomna zmluva - byt    PDF
  13.07.2011 Papik J. ukoncenie najomnej zmluvy - byt     PDF
  13.07.2011 Spilak P. ukoncenie najomnej zmluvy - byt    PDF
  13.07.2011 Moskal I. ukoncenie najomnej zmluvy - byt    PDF
Z2213022004901 18.07.2011

Min.

pôdohospodarstva a rozvoja vidieka

Zmluva o NFP 115016,50 PDF
P29202011060227 21.07.2011 SSE a.s. zmluva o pripojeni   PDF
22/07/2011 27.07.2011 booTIS s.r.o. prenajom nebytovych priestorov    PDF
  27.07.2011 Heligonkari Kysuc hudobna produkcia     PDF
607/2010 01.08.2011 SEVAK a.s. najomna zmluva vodovod   PDF
MK-6904/2011/9.2 01.08.2011 MK SR kulturne poukazy   PDF
   11.08.2011 Holani M.  dodatok c.1    PDF

Obecný úrad

Odkaz pre vedenie obce

odkaz pre starostu

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Projekt

irop bus

Nadácia ŽSK

nadacia ŽSK

Interaktívna mapa

mapa

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Monitoring vozidiel

Monitoring vozidiel

Cykloturistická mapa Skalité

Cykloturistická mapa Skalité

Cestovné poriadky

vyhľadanie spojov

Obec Skalité

hore