Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Skalité
obec
Skalité

Referát životného prostredia, pozemkov a stavebného úradu

meno: Ing. Vladimír Bury

email: vladimir.bury@skalite.sk, stavebnyurad@skalite.sk

meno: Martin Gonščák

email: martin.gonscak@skalite.sk

telefón: (00421) 41 / 42 54 614

Stavebný úrad:

Územné rozhodnutia podľa § 32 až 42 stavebného zákona:

a. rozhodnutie o umiestnení stavby,

b. rozhodnutie o využití územia,

c. rozhodnutie o chránenej časti krajiny (o chránenom území alebo o ochrannom pásme),

d. rozhodnutie o stavebnej uzávere,

 • drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce a vybrané telekomunikačné stavby na základe ohlásenia podľa § 55 ods. 2 a § 57 stavebného zákona,
 • stavebné povolenie na stavby a ich zmeny podľa § 54 až 70 stavebného zákona, s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podľa § 120 stavebného zákona a vojenských a iných stavebných úradov podľa § 121 stavebného zákona,
 • v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka zmenu stavby ešte pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona, 
 • terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné zariadenia podľa § 71 až 73 stavebného zákona,
 • kolaudačné rozhodnutie na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie podľa § 76 až 82 stavebného zákona,
 • povolenie na predčasné užívanie stavby podľa § 83 stavebného zákona,
 • rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona,
 • rozhodnutie o zmene v užívaní stavby podľa § 85 stavebného zákona,
 • odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení,
 • rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby podľa § 88 až 93 stavebného zákona,
 • prerokúvanie priestupkov fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie podľa § 105 až 107 stavebného zákona,
 • súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 stavebného zákona,
 • vyjadrenie sa k existencií budov,
 • vyjadrenie sa k stavbám v zmysle §28 zák. 364/2004Z.z. o vodách
 • rozhodnutie o povolení uskutočnenia vodnej stavby a osob. užív. vôd.
 • povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie s čiastočnou alebo úplnou uzávierkou miestnej komunikácie na základe žiadosti
 • povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie  na základe žiadosti

Životné prostredie:

Pozemky:

 • zisťovanie parciel  KN-C, KN-E, stará EN z roku 1969  iba z dostupnej evidencie
 • pravdepodobnú  identifikáciu  parciel  pre geodeta  k vyhotoveniu geometrického  plánu  k prevodu parciel na vlastníctvo
 • informatívne výpisy z listov vlastníctva  z automatizovaného informačného systému  k 1. 1. príslušného roku
 • výpis z  evidenčného listu z automatizovaného informačného systému  k 1. 1. príslušného roku , výpis evidenčného listu   z roku 1969  iba z dostupnej evidencie
 • výpis evidencie Zjednodušeného registra pozemkového stavu  a registra obnovy evidencie pozemkov z automatizovaného informačného systému  
 • vyhotovenie potvrdenia k prevodu cestou Notárskeho úradu  na základe žiadosti 
 • vyhotovenie informatívnych  výpisov z evidencie k dedičskému konaniu  na základe žiadosti
 • výpis z evidencie Hospodárskej technickej úpravy pôdy /  evidencia pozemkov, ktoré sú začlenené do honov Poľnohospodárskeho družstva  Čierne /
 • nahliadnutie do zväzkov Zjednodušeného registra pozemkového stavu, príp. vyhotovenie výpisu Známeho a  Neznámeho vlastníka
 • nahliadnutie do vložiek pozemoknižných,  príp. vyhotovenie fotokópie
 • výpis Neznámeho vlastníka zo Zjednodušeného registra  pozemkového stavu a registra obnovy evidencie pozemkov  z  automatizovaného informačného systému   
 • snímky z máp   KN-C, KN-E / mapy Zjednodušeného registra pozemkového stavu , mapy registra obnovy evidencie  pozemkov/ , stará EN z roku 1969  iba z dostupnej evidencie
 • vydávanie rybárskych lístkov pre deti a dospelých, ktorí majú trvalý pobyt v obci

Životné prostredie:

 • povolenie stavby malého zdroja k stavebnému povoleniu na základe žiadosti
 • uvedenie do prevádzky malého zdroja ku kolaudácii stavby na základe žiadosti  
 • príjem poplatku za znečisťovanie ovzdušia do pokladne cez juxtu
 • povolenie na výrub drevín mimo les
 • kopírovanie dokladov

Obecný úrad

Odkaz pre vedenie obce

odkaz pre starostu

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Projekt

irop bus

Nadácia ŽSK

nadacia ŽSK

Interaktívna mapa

mapa

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Monitoring vozidiel

Monitoring vozidiel

Cykloturistická mapa Skalité

Cykloturistická mapa Skalité

Cestovné poriadky

vyhľadanie spojov

Obec Skalité

hore