Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Skalité
obec
Skalité

Správa cintorínov a pohrebných služieb

 Na internetovej stránke www.pohrebiskasr.sk si môžete vyhľadať a skontrolovať cintorínske miesta. V prípade nejasností kontaktujte správcu pohrebiska Obec Skalité - Prevádzkáreň –  pani Annu Časnochovú na tel. č. 041/4376221.

Vyhľadávanie zosnulých: 

- Skalité cintorín pri kostole (CA)

- Skalité cintorín za riekami (CA)

Návod na použitie:

Priezvisko - nahodiť

Kliknúť - vyhľadať - zobrazia sa všetky zadané priezviska...

Kliknúť "detaily" -  zobrazí sa hrob, ktorý hľadáte a kde si možno odkontrolovať, či je tam všetko zadané (dátum narodenia, dátum úmrtia, dátum pohrebu, miesto narodenia, miesto úmrtia.)

Správa pohrebiska

Ako postupovať pri vybavovaní pohrebu.

Cenník službieb Domu nádeje a nájmu za HM od 1 1 2024

Cenník pohr sl od 1 2 2024

Prevádzkový poriadok pre pohrebiska a Domu nádeje. Novela č 8 k PPP od 1 1 2024.

Upozornenie podnikateľským subjektom

Na vstup na pohrebisko je potrebný písomný súhlas správy pohrebiska. Práce na pohrebisku pre zákazníkov je možné vykonávať v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. Podnikateľský subjekt je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebiska.

Výzva pozostalým a nájomníkom hrobových miest na pohrebisku Skalité-Rieky a Skalité Nad kostolom.

Prevádzkovanie pohrebísk okrem iného zahŕňa aj vedenie evidencie hrobových miest a uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta.  Obec Skalité - Prevádzkáreň  ako prevádzkovateľ pohrebísk a Domu Nádeje v Skalitom od roku 2007 priebežne informuje občanov  cestou Spravodaja obce  a oznamoch  na informačných tabuliach umiestnených  na pohrebiskách o povinnostiach nájomcov hrobových miest. Nakoľko evidencia obsahuje aj veľa hrobových miest bez nájomných zmlúv a nezaplatených poplatkov, žiadame pozostalých ktorí ešte nemajú spísanú nájomnú zmluvu, a nájomcov ktorí nemajú uhradené poplatky za prenájom hrobového miesta, aby sa  dostavili  do kancelárie Obce Skalité – Prevádzkáreň (budova zdravotného strediska, vchod vedľa detskej lekárky) za účelom spísania nájomnej zmluvy alebo úhrady poplatku, a to: každú stredu od 9,00  do 10,30 hod. a od 13,00 do 16,00 hod. Overenie platnosti nájomnej zmluvy a informáciu o poplatku za prenájom hrobového miesta môžete aj telefonicky na telefónnom čísle 041/4376221, 09117 873 506 u pani Anny Časnochovej. Právo na užívanie hrobového  miesta sa preukazuje v starších prípadoch potvrdenkou o zaplatení poplatku za hrobové miesto. Inak budú v zmysle § 22 zákona číslo 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, Všeobecného záväzného nariadenia  o pohrebníctve obce Skalité a Prevádzkového poriadku pohrebiska hrobové miesta zrušené. Zo sebou je potrebné si priniesť občiansky preukaz.

Ďalej upozorňujeme , že na vybudovanie akejkoľvek stavby alebo úpravy jestvujúcej stavby    (zhotovenie základu rámu,  pomníka, úpravu pomníka, chodníkov, výsadba kríkov, stromčekov), je potrebný predchádzajúci písomný súhlas správy pohrebiska!

Na stránke www.pohrebiskasr.sk si môžete vyhľadať a skontrolovať cintorínske miesta.          V prípade nejasnosti kontaktujte pracovníčku Annu Časnochovú na tel. č. 041/4376221, 0917873506.

Vyhľadávanie zosnulých:

- Skalité cintorín pri kostole (CA)

- Skalité cintorín za riekami (CA)

Návod na použitie:

Priezvisko - napísať

Kliknúť – vyhľadať (zobrazia sa všetky zadané priezviska...)

Kliknúť - detaily a zobrazí sa vám hrob, ktorý hľadáte a kde si možno odkontrolovať, či je tam všetko zadané (dátum narodenia, dátum úmrtia, dátum pohrebu, miesto narodenia, miesto úmrtia.)

Obec

Odkaz pre vedenie obce

odkaz pre starostu

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Projekt

irop bus

Nadácia ŽSK

nadacia ŽSK

Interaktívna mapa

mapa

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Monitoring vozidiel

Monitoring vozidiel

Cykloturistická mapa Skalité

Cykloturistická mapa Skalité

Cestovné poriadky

vyhľadanie spojov

Obec Skalité

hore