Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Skalité
obec
Skalité

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h.

Vyhlásenie referenda

Informácie pre voliča

Právo hlasovať

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Volebné okrsky

Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť č.1- Základná škola s materskou školou Kudlov 781

Zapisovateľka: Mgr. Anna Časnochová, pracovníčka Obec Skalité – Prevádzkáreň,

Kontakt: tel.: 0905 593 130

(Bulavovka, Čanecký potok, Chabiniaka, Chajsovka, Krčmisko – Kožákov, Na Bore – Serafínov, Na Briežku - Družba, Pri Kríži, U Cecha, U Francoka, U Gamrota, U Husára, U Chrobákov, U Jargaša, U Serafína, U Sojkov, U Tvardoša, U Varmuza, Za Kocurami – Serafínov),

Volebný okrsok č. 2 - volebná miestnosť č.2 - Základná škola s materskou školou Kudlov 781

Zapisovateľka: Mgr. Sláva Serafínová, pracovníčka Obec Skalité – Prevádzkáreň,

Kontakt: tel.: 0918 087 027

(Fedorov, Gocalov, Grapa, Koričárov, Migasov, Na Bore - Kurská hora, Na Lengu, Oproti Družby, Plaskurov, Pod gunscem, Pri kaplnke – Kudlov, Strakov - Kurňavov – Tatarkov, U Dostala, U Firka, U Greši, U Choluja, U Kocurkov, U Krčmárika, U Mikulov, U Rokyčakov, U Svedov, U Tomasov, U Vempľa, Pazderov),

Volebný okrsok č. 3 -  volebná miestnosť č. 3 - Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité 729

Zapisovateľka: Mgr. Ľubica Serafinová, pracovníčka OcÚ Skalité

Kontakt: tel.: 0905 237 185

(Bory, Fabrika – Grunik, Fuckov potok, Pod Križné – Piketa, Pod Ruckami, Sihly – Močare, Tridsiatok – Sventkov, U Buruňa, U Gonščáka, U Krupeľa, U Kultuna, U Laša, U Malika, U Petřka, U Rucka, U Šimurdov, U Tomice, Ústredie),

Volebný okrsok č. 4 – volebná miestnosť č. 4 -Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité 729

Zapisovateľka: Ing. Milada Revayová, pracovníčka OcÚ Skalité,

Kontakt: tel.: 0919 422 462

(Cupeľ, Gregušov, Chovancov potok, Kepusov u Čaňa, Kolonia – Martiniaci, Kraviari – Labasy, Kučapače, Na Grape, Na Potôčku, Poľana, Rieky, U Filipa, U Kristiany, U Krupov, U Lukany, U Papíka, U Tarabov).

Kontakty na zapisovateľky slúžia aj na nahlásovanie sa hlasovania mimo volebnej miestnosti do bežnej volebnej schránky.

Žiadost o hlasovanie do špecialnej VK

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

1.   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

2.  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.

Žiadosť o voľbu poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou, a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce /obecného úradu/, v ktorej má volič trvalý pobyt najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda /t. j. najneskôr 02.12.2022/.

Volič môže požiadať o voľbu poštou aj elektronicky /e-mailom/ na e-mailovú adresu obecného úradu: matrika@skalite.sk najneskôr do 02.12. 2022. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky - viac informácií>>)

Delegovanie do volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno obci doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na e-mailovú adresu obce matrika@skalite.sk

Viac informácií

Obecný úrad

Odkaz pre vedenie obce

odkaz pre starostu

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Projekt

irop bus

Nadácia ŽSK

nadacia ŽSK

Interaktívna mapa

mapa

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Monitoring vozidiel

Monitoring vozidiel

Cykloturistická mapa Skalité

Cykloturistická mapa Skalité

Cestovné poriadky

vyhľadanie spojov

Obec Skalité

hore