Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Skalité
obec
Skalité

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

informácia pre voliča Typ: PDF dokument, Velkosť: 213.17 kB

informácia pre voliča Typ: PDF dokument, Velkosť: 25.43 kB

rozhodnutie predsedu NRSR Typ: PDF dokument, Velkosť: 201.89 kB

Delegovanie do okrskovej komisie

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. mail: matrika@skalite.sk

Viac informáciío delegovaní do volebných komisií

 

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 24. apríla 2024.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

 • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konani volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024),
 • elektronicky (e-mailom)

- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024).

email: matrika@skalite.sk

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

  Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

  Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazom občana Európskej únie a súčasne s týmto dokladom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

Volebné oksky

Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť č. 1 - Základná škola s materskou školou Kudlov

(Bulavovka, Čanecký potok, Chabiniaka, Chajsovka, Krčmisko – Kožákov, Na Bore – Serafínov, Na Briežku - Družba, Pri Kríži, U Cecha, U Francoka, U Gamrota, U Husára, U Chrobákov, U Jargaša, U Serafína, U Sojkov, U Tvardoša, U Varmuza, Za Kocurami – Serafínov),

Volebný okrsok č. 2 - volebná miestnosť č. 2 - Základná škola s materskou školou Kudlov

(Fedorov, Gocalov, Grapa, Koričárov, Migasov, Na Bore - Kurská hora, Na Lengu, Oproti Družby, Plaskurov, Pod gunscem, Pri kaplnke – Kudlov, Strakov - Kurňavov – Tatarkov, U Dostala, U Firka, U Greši, U Choluja, U Kocurkov, U Krčmárika, U Mikulov, U Rokyčakov, U Svedov, U Tomasov, U Vempľa, Pazderov),                       

Volebný okrsok č. 3 -  volebná miestnosť č. 3 - Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité

(Bory, Fabrika – Grunik, Fuckov potok, Pod Križné – Piketa, Pod Ruckami, Sihly – Močare, Tridsiatok – Sventkov, U Buruňa, U Gonščáka, U Krupeľa, U Kultuna, U Laša, U Malika, U Petřka, U Rucka, U Šimurdov, U Tomice, Ústredie),

Volebný okrsok č. 4 – volebná miestnosť č. 4 - Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité

(Cupeľ, Gregušov, Chovancov potok, Kepusov u Čaňa, Kolonia – Martiniaci, Kraviari – Labasy, Kučapače, Na Grape, Na Potôčku, Poľana, Rieky, U Filipa, U Kristiany, U Krupov, U Lukany, U Papíka, U Tarabov).

Obecný úrad

Odkaz pre vedenie obce

odkaz pre starostu

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Projekt

irop bus

Nadácia ŽSK

nadacia ŽSK

Interaktívna mapa

mapa

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Monitoring vozidiel

Monitoring vozidiel

Cykloturistická mapa Skalité

Cykloturistická mapa Skalité

Cestovné poriadky

vyhľadanie spojov

Obec Skalité

hore