Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Skalité
obec
Skalité

Voľby do NRSR 2023

Zápisnice jednotlivých okrskových komisií v obci Skalité:

Volebný okrsok 1 (884.85 kB)

Volebný okrsok 2 (913.14 kB)

Volebný okrsok 3 (891.14 kB)

Volebný okrsok 4 (887.31 kB)

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07.00 do 22.00 hod.

Informácie pre voliča (127.57 kB)

Právo voliť a byť volený (224.01 kB)

 

Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť č. 1 - Základná škola s materskou školou Kudlov 781

(Bulavovka, Čanecký potok, Chabiniaka, Chajsovka, Krčmisko – Kožákov, Na Bore – Serafínov, Na Briežku - Družba, Pri Kríži, U Cecha, U Francoka, U Gamrota, U Husára, U Chrobákov, U Jargaša, U Serafína, U Sojkov, U Tvardoša, U Varmuza, Za Kocurami – Serafínov),

Zapisovateľka: Mgr. Anna Časnochová,

Kontakt: tel.: 0905 593 130

 

Volebný okrsok č. 2 - volebná miestnosť č. 2 - Základná škola s materskou školou Kudlov 781

(Fedorov, Gocalov, Grapa, Koričárov, Migasov, Na Bore - Kurská hora, Na Lengu, Oproti Družby, Plaskurov, Pod gunscem, Pri kaplnke – Kudlov, Strakov - Kurňavov – Tatarkov, U Dostala, U Firka, U Greši, U Choluja, U Kocurkov, U Krčmárika, U Mikulov, U Rokyčakov, U Svedov, U Tomasov, U Vempľa, Pazderov),                      

Zapisovateľka: Mgr. Sláva Serafínová

Kontakt: tel.: 0918 087 027

           

Volebný okrsok č. 3 -  volebná miestnosť č. 3 - Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité

(Bory, Fabrika – Grunik, Fuckov potok, Pod Križné – Piketa, Pod Ruckami, Sihly – Močare, Tridsiatok – Sventkov, U Buruňa, U Gonščáka, U Krupeľa, U Kultuna, U Laša, U Malika, U Petřka, U Rucka, U Šimurdov, U Tomice, Ústredie),

Zapisovateľka: Bc. Eva Klušáková,

Kontakt: tel.: 0904 742 719

 

Volebný okrsok č. 4 – volebná miestnosť č. 4 - Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité

(Cupeľ, Gregušov, Chovancov potok, Kepusov u Čaňa, Kolonia – Martiniaci, Kraviari – Labasy, Kučapače, Na Grape, Na Potôčku, Poľana, Rieky, U Filipa, U Kristiany, U Krupov, U Lukany, U Papíka, U Tarabov).

Zapisovateľka: Ing. Lenka Martiniaková

Kontakt: tel.: 0917 238 709

                                                                      

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 16. 8. 2023.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
 1. osobne - najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 09. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 2. v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023), 
 3. elektronicky (e-mailom)
  - vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
  - v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023).

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29. 9. 2023).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie HP: matrika@skalite.sk

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
 • -  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • -  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
  a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

Vzor žiadosti o voľbu poštou v listinnej podobe pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 (23.57 kB)

Voľba poštou viac informácií >>

 

Delegovanie do volebných komisií - viac informácií >>

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno obci doručiť do 21. augusta 2023 do 24.00 hod. v listinnej forme alebo elektronicky na e-mailovú adresu obce: matrika@skalite.sk

 

Viac informácií >>

Obecný úrad

Odkaz pre vedenie obce

odkaz pre starostu

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Projekt

irop bus

Nadácia ŽSK

nadacia ŽSK

Interaktívna mapa

mapa

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Monitoring vozidiel

Monitoring vozidiel

Cykloturistická mapa Skalité

Cykloturistická mapa Skalité

Cestovné poriadky

vyhľadanie spojov

Obec Skalité

hore