Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Skalité
obec
Skalité

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Skalité – Ústredie č. 632

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Skalité – Ústredie č. 632 1

Obec Skalité podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Skalité - Ústredie č.632 (s predpokladaným nástupom od 04.09.2023).,

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b)  a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja MŠ Skalité – Ústredie č. 632, podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
 • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
 • znalosť právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva, osobitne pre materské školy,
 • znalosť práce s počítačom a bežná práca s aplikáciami pod Windowsom (MS Office),
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • referencie z predchádzajúcej praxe,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • prípadne preukázanie predpokladov v podobe výsledkov dosahovaných v odbornej práci - napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy a vzdelávania pod. (potrebné zdokladovať).

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
 • kópie dokladov a osvedčení o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
 • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,
 • štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho, vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu),
 • písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja materskej školy,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

 • písomnú žiadosť a potrebné doklady do výberového konania doručte v zalepenej obálke s označením odosielateľa do 14. júna 2023 do 11.30 hod. na adresu zriaďovateľa: Obec Skalité, Obecný úrad Skalité č. 598, 023 14  Skalité v zalepenej obálke, označenej nápisom

NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE – Materská škola Skalité – Ústredie č. 632“ 

 • prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
 • termín, čas a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie:

         

 

 Obec Skalité: (00421) 41 / 43 76 106

 

 

 

 e-mail: obec@skalite.sk

 

Prílohy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Skalité – Ústredie č. 632

VK MŠ-ÚSTREDIE č. 632.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,79 kB
Dátum vloženia: 22. 5. 2023 14:49
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 5. 2023 9:17
Autor: Správce Webu

Udalosti v obci

Odkaz pre vedenie obce

odkaz pre starostu

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Projekt

irop bus

Nadácia ŽSK

nadacia ŽSK

Interaktívna mapa

mapa

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Monitoring vozidiel

Monitoring vozidiel

Cykloturistická mapa Skalité

Cykloturistická mapa Skalité

Cestovné poriadky

vyhľadanie spojov

Obec Skalité

hore