Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Skalité
obec
Skalité

Zápis deti do MŠ Skalité – Kudlov a MŠ Skalité – Ústredie

Zápis deti do MŠ Skalité – Kudlov a MŠ Skalité – Ústredie

Zápis detí do materských škôl sa uskutoční od 02.05. do 04.05.2023

Podľa zákona č. 209/2019 Z.z. o povinnom predprimárnom vzdelávaní, materská škola prijíma deti, ktoré do 31.08.2023 dovŕšia 5 rokov veku a ktoré budú uprednostnené podľa trvalého bydliska (spádové oblasti  určila obec Skalité).

 

Plniť povinné predprimárne vzdelávanie bude musieť každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane):

- dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona, 

- dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona, 

- dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 3 školského zákona bez ohľadu na to, či plnilo povinné predprimárne vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania 

- toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,

- nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, t. j. deti podľa § 28a ods. 5 školského zákona, 

- dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona.

 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Dieťa bude môcť plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.
 

Podľa rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ školský zákon“ ) budeme postupovať nasledovne:

1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy môže rodič osobne, poštou alebo kuriérom na adresu MŠ, e-mailom, prostredníctvom elektronickej schránky Materskej školy alebo elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Prostredníctvom EduPage :

https://msskalite.edupage.org/

https://zskskalite.edupage.org/a/materska-skola

2. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Kompletnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie  s lekárskym potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je potvrdenie o očkovaní,  podáva zákonný zástupca dieťaťa v danom termíne od 02.05. – 04.05.2023

Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v materských školách, alebo stiahnuť na EduPage stránkach školy.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku  a nedosiahlo školskú spôsobilosť a pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe rozhodnutia riaditeľky materskej školy,
  • dieťa so špeciálnymi  výchovno – vzdelávacími potrebami, ak škola dokáže vytvoriť materiálne, personálne a priestorové podmienky,
  • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky (predovšetkým kapacitné).

 

Prednostne sa prijíma:

  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku  a nedosiahlo školskú spôsobilosť a pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe rozhodnutia riaditeľky materskej školy
  • v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materských škôl, a po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2023/24 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu a do naplnenia kapacity materskej školy budú prijaté:

- deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky k 31.8.2023,

- deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky k 31.8.2023.
 

Písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2023/2024 vydá riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Kudlov 781 a riaditeľka Materskej školy Skalité – Ústredie č. 632do 30.6.2023.

 

V Skalitom dňa 27.03.2023                       Mgr. Magda Jašurková  a Bc. Miroslava Strýčková

Dátum vloženia: 27. 3. 2023 8:41
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 3. 2023 9:35
Autor: Správce Webu

Udalosti v obci

Odkaz pre vedenie obce

odkaz pre starostu

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Projekt

irop bus

Nadácia ŽSK

nadacia ŽSK

Interaktívna mapa

mapa

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Monitoring vozidiel

Monitoring vozidiel

Cykloturistická mapa Skalité

Cykloturistická mapa Skalité

Cestovné poriadky

vyhľadanie spojov

Obec Skalité

hore