Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Rozvoz potravín

rozvoz potravín pre seniorov Skalité

Rozvoz a výdaj jedla

rozvoz a výdaj jedla v Skalitom

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov 2021

Interaktívna mapa

mapa

vyhľadanie spojov

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, sobota 29. 1. 2022
rain and snow 1 °C -11 °C
rain and snow, mierny severozápadný vietor
vietorSZ, 4.38m/s
tlak1027hPa
vlhkosť86%
zrážky0.76mm
sneženie6.43mm

Dátum a čas

Dnes je sobota, 29.1.2022, 6:26:58

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 124
TÝŽDEŇ: 3978
CELKOM: 1579553

nadacia ŽSK

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Čističky vzduchu

V roku 2021 sa obci Skalité podarilo obstarať 5 ks čističiek vzduchu v hodnote 3 545 €, ktoré slúžia na čistenie a ionizáciu kontaminovaného vzduchu vo vybraných priestorov obecných inštitúcii. V tomto prípade obec myslela najmä na najmenších spoluobčanov a čističky umiestnila v priestoroch materských škôl na Kudlove (3 ks) a v Ústredí (2 ks). Čističky sú ľahko prenositeľné a v prípade potreby môžu byť umiestnené aj v iných obecných inštitúciách.

Podporovanú činnosť s názvom „Obstaranie čističiek vzduchu“ finančne podporil z dotačného programu “Regionálne dotácie“ Žilinský samosprávny kraj, ktorý poskytol dotáciu v hodnote 2 945 € a obec prispela z vlastných zdrojov 600 €.

ŽSK

„Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj“

ŽSK1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nové knižné tituly pribudli do políc Obecnej knižnice Skalité

V roku 2020 Obecná knižnica Skalité, prostredníctvom svojho zriaďovateľa – Obec Skalité, opätovne požiadala Fond na podporu umenia o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom: „Nové knihy do obecnej knižnice“. 

Zámerom predloženého projektu bolo doplniť knižničný fond o slovenskú aj zahraničnú hodnotnú a pútavú literatúru pre deti, mládež a dospelých, ako aj odbornú a regionálnu literatúru zameranú na všetky vedné odbory, pre všetky vekové kategórie, sociálne a vzdelanostné skupiny obyvateľstva.

Žiadosť bola Fondom na podporu umenia schválená a akvizícia knižných titulov bola podporená finančnou dotáciou vo výške  2 000,00 €.

FPU

123 4 5678

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva pribudol v obci Skalité drevený Betlehem

Vďaka projektu z európskeho fondu regionálneho rozvoja „Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva“ získala OBEC SKALITÉ ako vedúci partner v spolupráci s cezhraničným partnerom OBCOU MOSTY U JABLUNKOVA finančné prostriedky na realizáciu krásneho dreveného Betlehema. Autormi sú akademický sochár Jozef Mundier s dcérou Veronikou (Slovenská republika) a rezbári  Filip Lysek spolu s otcom (Česká republika), ktorí sa na jeho tvorbe podieľali.

V rámci projektu je spracovaný krátkometrážny film, ktorý propaguje slovensko-české pohraničie a výstupy z projektu. Film si môžete pozrieť v Galérii tu.  

Celkové oprávnené výdavky malého projektu sú vo výške 22545,00 EUR, z ktorých finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bude 19163,25 EUR (85%), z prostriedkov štátneho rozpočtu SR 2254,50 EUR (10%) a obec prispeje z vlastných zdrojov sumu 1127,25 EUR (5% z celkovej sumy).

 • Názov malého projektu: Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva
 • Akronym: Dedičstvo
 • Program spolupráce: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Registrační číslo projektu: SK/FMP/11b /03/003

logo

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Skalité v jarných mesiacoch v roku 2020 zrealizovala projekt: „Zníženie kriminality a výtržníctva v obci Skalité pomocou doplnenia kamerového systému“,

„Projekt  bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

Viac o úspešnom projekte sa dočítate tu (193.17 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpora rozvoja športu na rok 2019 - podprogram 2

Detské ihrisko

Vďaka Úradu vlády Slovenskej republiky Obec Skalité získala dotáciu na projekt „Detské ihrisko“. Predmetom projektu nového detského ihriska bolo zakúpenie herných prvkov: detske ihrisko

 • dvojvežová zostava s dvoma šmýkačkami, lezeckou stenou, lanovým výlezom, piškôrkami, schodíkmi a tunelom medzi vežičkami;
 • visiaca hojdačka;
 • pružinová hojdačka;
 • preklápacia hojdačka;
 • kolotoč na státie;
 • tabuľa na kreslenie.

 

Nové detské ihrisko sa nachádza pred Zdravotným strediskom a je prístupne pre verejnosť. 

"Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej Republiky - program "Podpora arozvoja športu na rok 2019"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nový vzhľad centra obce

návrhPredstavujeme vám novú plánovanú štúdiu realizovateľnosti obnovy budovy „pekárne“ v centre obce, kde by mohol vyrásť nový priestor na oddych, prípadne obchodné priestory a samozrejme aj ďalšie nové byty. Štúdiu realizovateľnosti vypracoval pán architekt Ivan Jarina, ktorý navrhol rôzne zaujímavé objekty na Kysuciach.

Pripomienky k plánovanej štúdiirealizovateľnosti môžete zaslať na e-mail: obec@skalite.sk alebo ich môžete prísť odkomunikovať osobne na obecný úrad.

Pohľad 1, Pohľad 2, Pohľad 3, Pohľad 4, Podľad 5, Pohľad 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpora rozvoja športu na rok 2019 - podprogram 4

Nákup športovej výbavy

Obec Skalité získala z Úradu vlády Slovenskej republiky dotáciu z programu "Podpora rozvoja športu na rok 2019" so zameraním na výstavbu detských ihrísk, multifunkčných ihrísk a nákupo športovej výbavy.

V rámci podprogramu 4 - Nákup športovej výbavy zakúpila športovú výbavu, ktorú môžete si pozrieť tu.

"Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej Republiky - program "Podpora arozvoja športu na rok 2019"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

eu        eu
Obec Skalité na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/234.

Prijímateľ: Obec Skalité
Sídlo: Skalité 598, 023 14 Skalité
IČO: 00 314 285
Kód projektu: 310011L082

Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Celkové finančné náklady: 165 098,74,00 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 156 845,00 EUR

Hlavným cieľom projektu je Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“) - kompostovaním. Kompostovanie je v hierarchii odpadového hospodárstva na najvyššom mieste – pretože odpad vôbec nevznikne. BRKO vyprodukovaný v našej obci sa zužitkuje v kompostéroch zakúpených z projektu  - skompostujeme ho v mieste jeho vzniku. Hlavné dôvody kompostovania v našej obci sú environmentálne a ekonomické. Environmentálnym dôvodom je, že nevzniká komunálny odpad, ale kompostovaním vznikne hnojivo – kompost. Ekonomický dôvod je, že kompostovanie je najlacnejší spôsob nakladania s BRKO. Nie je potrebné ďalej s BRKO nakladať v zmysle zákona o odpadoch (zber, preprava a zhodnotenie v kompostárni).

Miesto realizácie projektu: Obec Skalité

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

www.op-kzp.sk

komposter  komposter 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizácia odborných prírodovedných učební v ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov

Hlavným cieľom predkladanej žiadosti je zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj
kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej
orientácie a potrebami trhu práce modernizáciou fyzikálnej učebne s kapacitou 24
žiakov a biologicko-chemickej učebne s kapacitou 24 žiakov. Viac o projekte sa dočítate tu. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základná škola s materskou školou Skalité Kudlov č. 781  realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom "Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Skalité - Kudlov".  Viac o projekte sa dočítate tu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predchádzanie vnziku odpadu kompostovaním:                                                                          Obec Skalité na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/234. Viac o projekte sa dočítate tu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Skalité realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu budovy Materskej školy. Viac o projekte sa dočítate tu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Skalité v letných mesiacoch zrealizovala projekt - Orientačná mapa obce Skalité, spolufinancovaný z dotácie z rozpočtu ŽSK pre rok 2017. Viac o úspešnom projekte sa dočítate tu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Skalité v letných mesiacoch zrealizovala projekt  - Kamerový systém v obci Skalité. „Projekt  bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“. Viac o úspešnom projekte sa dočítate tu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CROSSiGEO na hranici - projekt.

CROSSiGEO na hranici - Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020

Staré sny a nový prístrešok vo Zwardoni

„Alejou zamilovaných” ku prístrešku

Crossfit a geocaching v projekte

Deklarácia spoločných aktivít

Cross i Geo na hranici - zhodnotenie