Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Interaktívna mapa

mapa

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, sobota 20. 10. 2018
12 °C 6 °C
slabý dážď, slabý severozápadný vietor
vietorSZ, 1.56m/s
tlak994.85hPa
vlhkosť91%
zrážky1.43mm

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 21.10.2018, 1:58:03

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 52
TÝŽDEŇ: 4476
CELKOM: 714431

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zverejnenie zámeru

 


 

Zámer odpradaja pozemkov zo dňa 27.02.2017  si môžete pozrieť tu. 

 


 

Zámer odpradaja pozemkov zo dňa 28.11.2016  si môžete pozrieť tu. 

 


Obec Skalité
so sídlom: Obecný úrad č. 598, 023 14 Skalité
IČO: 00314285
zastúpená starostkou obce: PaedDr. Andreou Šimurdovou

zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Uznesením OZ Skalité č. 35/2016 zo dňa 130. 5.- 2016

zámer

odpredať majetok obce :

nehnuteľný majetok  v k. ú.  Skalité , a to :

časť pozemku parc. č. KNE  6322/8 – vodná plocha o výmere max.  do 200 m2,  pre žiadateľa  :  Jozef Mikula, bytom Skalité č. 1080,  za cenu 1,- EUR/m2, na základe GP, ktorý si žiadateľ vyhotoví na vlastné náklady, k zameriavaniu bude prizvaný zástupca obce Skalité.

z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

Uvedená  časť  pozemku  je pre obec nevyužiteľná, p. Jozef Mikula  z dôvodu majetkového vysporiadania žiada o odkúpenie,  nakoľko  ju dlhodobo užíva a nemal vedomosť, že je majetkom Obce Skalité.  

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce : www.skalite.sk

O  prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva: 15. 8. 2016 a násl. ďalšie.

 

Deň zverejnenia:  13. 7. 2016

                                                                      PaedDr. Andrea Šimurdová

                                                                                  starostka obce

 


 

Obec Skalité
so sídlom: Obecný úrad č. 598, 023 14 Skalité
IČO: 00314285
zastúpená starostkou obce: PaedDr. Andreou Šimurdovou

zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Uznesením OZ Skalité č. 90/2015 zo dňa 23.11.2015

zámer

odpredať majetok obce :

časti stavby vodovodu ZŠ Kudlov – inv. č. 22200000 60, a to:

Čerpacia stanica – úpravňa vody

Vŕtaná studňa

OM I - Prehrádzka č. 1

OM I - Otvorený filter č. 1

OM I - Zberná záchytka

OM I - Obtokové potrubie

OM I - Šachta na obtokovom potrubí

OM I - Prepojovacie potrubie

OM I - Potrubie z OM I do úpravne

OM II - Prehrádzka č. 2

OM II – Otvorený filter č. 2

OM II – Zberná záchytka

OM II – Obtokové potrubie

OM II – Šachta na obtokovom potrubí

OM II – Prepojovacie potrubie

OM II – Potrubie z OM II do úpravne

Usadzovacia nádrž

Odpadné potrubie pracej vody

Odpadné potrubie odsadenej vody

Bezpečnostný prepad z usadzovanej nádrže

časti stavby vodovodu Tatarkov – inv. č. 22200000 21, a to:  

Vodovod Tatarkov potok –pramenné záchyty                                                                                Vodovod tatarkov potok – pramenné záchyty                                                                                Vodovod Tatarkov potok – pramenná komora                                                                               Vodovod Tatarkov potok – vodojem                                                                                                  Vodovod Tatarkov potok – potrubie

z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

Obec Skalité v súčasnosti neprevádzkuje žiadny verejný vodovod. Uvedený majetok je pre obec nevyužiteľný, preto ho ponúka na odpredaj.

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce : www.skalite.sk

O  prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva: december 2015 a násl. ďalšie.

Deň zverejnenia: 2. 12. 2015

                                                                                                        PaedDr. Andrea Šimurdová

                                                                                                                  starostka obce

 


 

Obec Skalité
so sídlom: Obecný úrad č. 598, 023 14 Skalité
IČO: 00314285
zastúpená starostkou obce: PaedDr. Andreou Šimurdovou

zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Uznesením OZ Skalité č. 64/2015 zo dňa 24.8.2015

zámer

odpredať majetok obce žaidateľovi NDS, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO 35919001 a to :

Pozemok parc. č. KNC 5890/36  – vodná plocha o výmere 1 m2,

pozemok parc.č . KNC 5890/37 – vodná plocha o výmere 2 m2,

obidva v k.ú. Skalité, vedené na LV obce Skalité č. 7006 za cenu stanovenú znaleckým posudkom 9,48 EUR/m2.  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

NDS, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO 35919001 požiadala Obec Skalité o odkúpenie horeuvedených pozemkov v súvislosti s výstavbou Diaľnice D 3.  Uvedené pozemky sú  pre obec prebytočné a nevyužíva ich.

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce : www.skalite.sk

O  prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva: november 2015 a násl. ďalšie.

Deň zverejnenia: 8. 9. 2015

                                                                        PaedDr. Andrea Šimurdová

                                                                                  starostka obce

 


Obec Skalité
so sídlom: Obecný úrad č. 598, 023 14 Skalité
IČO: 00314285
zastúpená starostkou obce: PaedDr. Andreou Šimurdovou

zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Uznesením OZ Skalité č. 63/2015 zo dňa 24.8.2015

zámer

odpredať majetok obce :

nehnuteľný majetok - časť pozemku parc. č. 4405/5 – TTP o výmere 60 m2, ktorá vznikla z pôvodnej neknihovanej parcely parc. č. KNE 570  - záhrada, na základe odčlenia                  GP č. 225/2008 vyhotoveného Ing. Annou Tomašcovou, Geodetické práce Čadca, za pôvodnú  cenu 1,50 €/m2.

Podmienka odpredaja: náklady spojené  s podaním Návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti hradí kupujúci.

z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

p. Jozef Čanecký a manželka Viera uvedenú časť parcely odkúpili od Obce Skalité na základe Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č. 18/11/2009-A zo dňa 18. 11. 2009. Vzhľadom k tomu, že Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor zastavil  Návrh na vklad tejto Kúpnej zmluvy, pretože Návrh nebol podaný do troch rokov od uzavretia tejto zmluvy. Žiadatelia majú o uvedený pozemok naďalej záujem, pre obec je tento majetok prebytočný a nevyužíva ho.
Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce : www.skalite.sk
O  prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva: november 2015 a násl. ďalšie.

Deň zverejnenia: 8. 9. 2015

                                                                  PaedDr. Andrea Šimurdová

                                                                         starostka obce

        


Obec Skalité
so sídlom: Obecný úrad č. 598, 023 14 Skalité
IČO: 00314285
zastúpená starostkou obce: PaedDr. Andreou Šimurdovou

zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Uznesením OZ Skalité č. 33/2015 zo dňa 25.5.2015 aktualizované uznesením  61/2015 zo dňa 24.08.2015

                                                    zámer
odpredať hnuteľný majetok obce a to :
P. č.        Názov majetku                                              Množstvo    Obstarávacia cena


1.          Zostava 4 ks vysielačiek s rýchlonabíj.        4 ks              1 ks/2 415,59 €

Zámer zrušený uznesením OZ č. 61/2015 zo dňa 24.08.2015

________________________________________________________________________


2.          Vysielačka MOTOROLA s rýchlonabíj.      2 ks              1 ks    758,95 €

Zámer zrušený uznesením OZ č. 61/2015 zo dňa 24.08.2015

____________________________________________________________________

3.          Kässborhrrer                                                 1 ks                    63 433,58 €

___

 

_____________________________________________________________________      
    
                                           za najvyššiu ponúknutú cenu.
                 Uvedený majetok je ponúkaný na odpredaj aj jednotlivo.

 


z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Odôvodnenie:
Uvedený majetok Obec Skalité – Prevádzkareň v súčasnosti nevyužíva, je prebytočný. Pre vykonávanie služieb v hlavnej činnosti – najmä v stredisku TKO nevyhnutne potrebuje traktorovú vlečku a prídavné zariadenie k traktoru na zvoz popolníc. Finančné prostriedky získané z predaja tohto prebytočného majetku budú použité na obstaranie vyššie uvedeného majetku. Preto hore uvedený majetok príspevkovej organizácie Obec Skalité Prevádzkareň bol z dôvodu prebytočnosti  prevedený na Obec Skalité a následne ponúknutý na odpredaj.

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce : www.skalite.sk
O  prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva: August 2015 a násl. ďalšie.

Deň zverejnenia:  08.09.2015                                                                                                        Aktualizácia zverejnenia: 30.09.2015

 

                                       PaedDr. Andrea Šimurdová
                                                starostka obce

 


 

Obec Skalité
so sídlom: Obecný úrad č. 598, 023 14 Skalité
IČO: 00314285
zastúpená starostkou obce: PaedDr. Andreou Šimurdovou

zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Uznesením OZ Skalité č. 56/2014 zo dňa 17.6.2014


                                                                     zámer

odpredať  majetok obce: nehnuteľný majetok v k. ú. Skalité, a to: časť pozemku KNE 6322/21 o výmere v k. ú. Skalité pre žiadateľov : Ferdinand Papík, bytom Skalité č. 958 a Jozef Potočár, bytom Skalité 67, cene 6,00 EUR/m2. Podmienka odpredaja: GP na odčlenenie pozemkov si žiadatelia vyhotovia na vlastné náklady, ku geodetickému zameriavaniu bude prizvaný zástupca obce. 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
•P. Ferdinand Papík a p. Jozef Potočár požiadali Obec Skalité o odkúpenie časti pozemku o ktorú sa doposiaľ starali, na poľnohospodárske využitie. Uvedená  časť  pozemku  je pre obec nevyužiteľná.

•Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce : www.skalite.sk
O prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva: september 2014 násl. alšie.
Deň zverejnenia:  3.7.2014 
                                                                  PaedDr. Andrea Šimurdová
                                                                              starostka obce
 


Obec Skalité
so sídlom: Obecný úrad č. 598, 023 14 Skalité
IČO: 00314285
zastúpená starostkou obce: PaedDr. Andreou Šimurdovou

zverejňuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Uznesením OZ Skalité č. 40/2014 zo dňa 26.05.2014


                                                zámer


odpredať, alebo prenajať majetok obce:
nehnuteľný majetok v k. ú. Skalité, a to:

•   Pozemky v SKI areáli Skalité Serafínov: CKN 1112/1 o výmere 819 m2- TTP, CKN 1112/2 o výmere 938 m2 - TTP, CKN 1113 o výmere 818 m2 - TTP, CKN 1114/3 o výmere 171 m2 - TTP, CKN 1181 o výmere 1097 m2 - TTP, CKN 1180 o výmere 848 m2 - TTP, CKN 1179 o výmere 462 m2 - TTP, CKN 1161/1 o výmere 101 - TTP, CKN 1160/1 o výmere 133 m2 – ost. plochy, CNK 1162/2 o výmere 139 m2 – TTP, CKN 1162/1 o 1635 m2 - TTP, CKN 1176 o výmere 329 m2 - TTP, CKN 1170 o výmere 1521 – orná pôda, CKN 1159/4 o výmere 204 m2 – orná pôda, CKN 1155/1 o výmere 2147 m2 - TTP, CKN 1154 o výmere 634 m2 - TTP, CKN 1153/1 o výmere 1266 m2 - TTP, CKN 1157 o výmere 827 m2 - TTP, CKN 1178 o výmere 611 m2 – orná pôda,  CKN 1152/1 o výmere 74 m2 – zast. plochy, CKN 1125/2 o výmere 34 m2 – lesné pozemky, CKN 1152/3 o výmere 52 m2 – ost. plochy, CKN 1152/4 o výmere 64 m2 – zast. plochy,  CKN 1153/6 o výmere 384 m2 - TTP, všetky na LV Obec Skalité č. 1566, CKN 5948 – užívateľ Obec Skalité (nemá založený LV)

z dôvodu hodného osobitného zreteľa : 

Obec Skalité prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Obec Skalité – Prevádzkáreň prevádzkovala lyžiarske vleky, ale z dôvodu súdnych žalôb sa dve zjazdovky neprevádzkujú  od roku 2010 vôbec. Súčasťou SKI areálu Skalité Serafínov je aj Espreso Snežienka s príslušnými pozemkami a ďalšie pozemky v okolí Espresa Snežienka, ktoré sú na LV Obce Skalité. Obecné zastupiteľstvo Skalité schválilo dňa 16.4.2013 zámer odpredaja prebytočného majetku v SKi areáli Skalité Serafínov. Na základe zverejnenia tohto zámeru boli na Obec Skalité doručené žiadosti o jeho odkúpenie od viacerých záujemcov, ktorí prejavili záujem aj o odkúpenie resp. dlhodobý prenájom okolitých pozemkov vo vlastníctve obce Skalité. Uvedené pozemky obec nevyužíva, preto ich ponúka na odpredaj alebo dlhodobý prenájom aj jednotlivo. 
    Prvýkrát bol zámer prenájmu majetku Ski areálu Skalité Serafínov zverejnený dňa 23.10.2011 z dôvodu, neprevádzkovania lyžiarskych vlekov v súvislosti s prebiehajúcimi súdnymi spormi ohľadom prenájmu pozemkov pod LV. Druhýkrát bolo zverejnenie zámeru odpredaja tohto majetku dňa 30.4.2013.  
      Prípad osobitého zreteľa  je daný z dôvodu, že obec  má záujem  podporiť  cestovný ruch  s využitím miestnych podnikateľov. Tieto zámery boli zverejnené  na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce : www.skalite.sk 
O prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Termín konania zasadnutia   OZ : 12. 06. 2014 a následne ďalšie.               
Deň zverejnenia: 27.5.2014
                                                               PaedDr. Andrea Šimurdová                                                                                                                              starostka obce

 


 

Obec Skalité
so sídlom: Obecný úrad č. 598, 023 14 Skalité
IČO: 00314285
zastúpená starostkou obce: PaedDr. Andreou Šimurdovou

zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Čl. 5 ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom obce Skalité
                                                    zámer

prenajať majetok obce Skalité:
•    Voľné nebytové priestory v budove pekárne č. p. 1236 na p. č. CKN 3537/3 v k. ú. Skalité za účelom obchodnej činnosti s obvyklou výškou nájmu
•    a prísl. pozemky p.č. CKN 3537/3 o výmere 423m2 – zastavané plochy a nádvoria,  p.č. CKN 3537/4 o výmere 69m2 – zastavané plochy a nádvoria, p.č. CKN 3538/5 o výmere 81m2 – záhrady
z dôvodu hodného osobitného zreteľa : 
•    Uvedený majetok je pre obec prebytočný,  nevyužiteľný obec Skalité v snahe prenajať  ho  vyhlásila OVS, do ktorej sa nikto neprihlásil, preto ho ponúka na prenájom za účelom obchodnej činnosti. Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce : www.skalite.sk
O prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Termín konania zasadnutia   obecného zastupiteľstva : 15. 4. 2014 a násl. ďalšie.  

 

Deň zverejnenia: 28.3.2014
                                                               PaedDr. Andrea Šimurdová                                                                                                                            starostka obce

 

 

 


 

Obec Skalité so sídlom : Obecný úrad č. 598, 023 14 Skalité IČO: 00314285

zastúpená starostkou obce: PaedDr. Andreou Šimurdovou

zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku

obcí v platnom znení a Uznesením OZ Skalité č. 108/2011 zo dňa 20.10.2011

zámer 

prenajať podľa  §. 9a, ods. 9,  písm. c  Zákona 138/ 1991  Z.z.

v znení neskorších zmien majetok obce :

 

Lyžiarske  vleky  : H 130,  F10,  F 12 s poháňacou stanicou 30

kW,  S 98    

Pozemky v   k. ú. Skalité :  parc, č. CKN-1152 o výmere 74 m2 –

zast. plochy, CKN-1152 o výmere 34 m2- lesy, CKN 1153

o výmere 1985 – lúky a pasienky, CKN- 1154 o výmere 634 m2

– lúky a pasienky, CKN 1155 o výmere 2 449 m2, CKN 1157

o výmere 827 m2 – lúky a pasienky, CKN 1159 o výmere 428

m2 – orná pôda, CKN – 1162 o výmere 1 774 m2 – lúky

a pasienky a CKN- 1152/3 o výmere 52 m2 – ostatné plochy,

spolu výmera pozemkov  8   257 m2. Podmienky prenájmu :    

  • prenájom lyžiarskych vlekov  č. 1,2,3 a detský vlek  za nájomné 10 000,- EUR

  • nájomné  za pozemky v SKi areáli  vo vlastníctve obce Skalité o celkovej výmere 8      257 m2  - symbolické 1 Euro za celú výmeru 

  • Elektrickú energiu si dňom podpisu Nájomnej zmluvy prihlási nájomca na vlastné        náklady

  • Nájomná zmluva bude na dobu určitú od  10.11.2011 do 30.4.2012.

  • Platba za nájomné  štvrťročne dopredu. 

  • Vleky pri podpise nájomnej zmluvy budú odovzdané v takom stave, ako sú .  

  • Po ukončení nájmu ich nájomca odovzdá v takom stave ako ich prevzal s                    prihliadnutím na bežné opotrebovanie. 

  • Po skončení nájmu má nájomca právo požiadať o ďalšie predlženie nájmu.

  • Miestnu komunikáciu bude obec udržiavať podľa harmonogramu zimnej údržby v   obci.

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa : 

Uznesením  OZ č. 80/2011 zo dňa 7.6.2011 bola  verejnosti podaná informácia o pripravovanom  budúcom predaji, prípadne o dlhodobom prenájme  nehnuteľného i hnuteľného majetku v SKI areáli  Skalité - Serafínov.  Na odkúpenie zareagoval len jeden záujemca a to na odkúpenie  espressa Snežienka .  O prenájom  sa uchádza tiež jeden záujemca a ten má záujem  len o  krátkodobý  prenájom.  Obec Skalité má

záujem aby lyžiarske stredisko bolo v prevádzke . Nakoľko Obec je v dvoch  súdnych  sporoch s majiteľmi pozemkov, nemôže stredisko prevádzkovať.  Z dôvodu neprevádzkovania lyžiarskych vlekov  poklesol v obci cestovný ruch čo má dopad

na ubytovacie  a stravovacie služby v obci. Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce : www.skalite.sk. O prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Termín konania zasadnutia   OZ : 7. 11. 2011 a následne  22. 11. 2011               

Deň zverejnenia: 23.10.2011

 

 

 


Obec Skalité so sídlom : Obecný úrad č. 598, 023 14 Skalité, IČO: 00314285
zastúpená starostkou obce: PaedDr. Andreou Šimurdovou
zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Uznesením OZ Skalité č. 100/2011 zo dňa 27.09.2011
                                                      zámer

odpredať majetok obce : 
ČOV typ BIOCLAR  B 40, ktorej nadobúdacia hodnota je 15 311,40 EUR, za najvyššiu ponúknutú cenu. Kupujúci zabezpečí demontáž, premiestnenie, montáž a terénne úpravy v mieste výkopu ČOV.

z dôvodu hodného osobitného zreteľa : 
Uvedený majetok  je  v súčasnosti pre obec nepotrebný a nevyužiteľný, nakoľko bytový dom č. 1440 v k. ú. Skalité je v súčasnosti pripojený na kanalizáciu.
Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce : www.skalite.sk

Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva:  
22. 11. 2011 a násl. 16. 12. 2011
Deň zverejnenia: 13.10.2011