Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Rozvoz potravín

rozvoz potravín pre seniorov Skalité

Rozvoz a výdaj jedla

rozvoz a výdaj jedla v Skalitom

Interaktívna mapa

mapa

vyhľadanie spojov

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, sobota 24. 10. 2020
mierny dážď 13 °C 7 °C
mierny dážď, slabý južný vietor
vietorJ, 1.54m/s
tlak1015hPa
vlhkosť96%
zrážky3.65mm

Dátum a čas

Dnes je sobota, 24.10.2020, 13:54:23

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 501
TÝŽDEŇ: 3828
CELKOM: 1226804

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Príspevok na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva

Typ: ostatné
UPSVaR Čadca informuje zamestnávateľov v oblasti poľnohospodárstva o novom projekte.

Príspevok na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie

v odvetví poľnohospodárstva

 

V rámci projektu „Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“ úrad môže poskytnúť príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), najmä dlhodobo nezamestnaných UoZ (ďalej len „DN UoZ“) a UoZ bez vzdelania a s nízkym vzdelaním v odvetví poľnohospodárstva.

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

Zamestnávatelia podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti.

 

O finančný príspevok môžu požiadať:

Zamestnávatelia v odvetví poľnohospodárstva, pôsobiaci výhradne podľa SK NACE Rev. 2 v triede A – podtriedy:

01.1 Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 Pestovanie trvácnych plodín,

01.61 Služby súvisiace s pestovaním plodín,

01.62 Služby súvisiace s chovom zvierat,

01.63 Služby súvisiace so zberom úrody.

 

Finančné príspevky budú poskytnuté podnikateľským subjektom, resp. subjektom, ktoré sú v rámci svojej činnosti zapojené do hospodárskej činnosti a sú pomocou poskytnutou v súlade so zákonom o službách zamestnanosti, projektom a príslušnými platnými schémami štátnej pomoci:

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby č. 7/2015 v platnom znení,

- Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov so zdravotným postihnutím SA.40975 (2015/X) v platnom znení.

 

OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA

V prípade poskytnutia finančného príspevku podľa Schémy DM č. 7/2015:

  • UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedený v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace,
  • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (ďalej len ,,ZUoZ) podľa § 8 ods. 1 písm. d), vedený v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace,
  • ZUoZ podľa § 8 ods. 1 písm. c).

 

V prípade poskytnutia finančného príspevku podľa Schémy SA.40975 (2015/X):

  • ZUoZ je v zmysle tohto projektu každá osoba, ktorá:

a) počas prechádzajúcich šiestich mesiacov nemala pravidelné platené zamestnanie; alebo

b) je vo veku 15 až 24 rokov; alebo

c) nedosiahla vyššie stredoškolské alebo odborné vzdelanie (Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania 3) alebo osoba, ktorá pred menej než dvoma rokmi ukončila povinnú školskú dochádzku a ktorá predtým nezískala svoje prvé pravidelne platené zamestnanie; alebo

d) je staršia ako 50 rokov; alebo

e) žije ako osamelá dospelá osoba s jednou odkázanou osobou alebo s viacerými odkázanými osobami; alebo

f) pracuje v odvetví alebo povolaní v členskom štáte, kde je rodová nerovnosť najmenej o 25% vyššia ako priemerná rodová nerovnosť vo všetkých hospodárskych odvetviach daného členského štátu, a patrí do takejto menšinovej rodovej skupiny; alebo

g) je členom etnickej menšiny v rámci členského štátu a ktorá musí rozvíjať svoje jazykové, odborné znalosti alebo budovať profil pracovných skúseností za účelom zlepšenia svojich možností získať stabilné zamestnanie.

  • Značne znevýhodnený UoZ je každá osoba, ktorá:

a) počas najmenej 24 mesiacov nemala pravidelne platené zamestnanie; alebo

b) počas najmenej 12 mesiacov nemala pravidelne platené zamestnanie a patrí do jednej z kategórií b) až g) uvedených vo vymedzení „znevýhodnený zamestnanec“

  • UoZ so zdravotným postihnutím je každá osoba, ktorá:

a) je uznaná za osobu so zdravotným postihnutím v súlade s právnymi predpismi SR1; alebo

b) má dlhodobé telesné, duševné, intelektuálne alebo zmyslové postihnutie (postihnutia), ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže brániť k jej plnému a účinnému zapojeniu do pracovného prostredia na rovnakom základe s ostatnými pracovníkmi.

 

UoZ môže byť do projektu zaradený aj opakovane.

 

OPRÁVNENÁ AKTIVITA

Poskytovanie mesačného finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona o službách zamestnanosti na úhradu preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom a zamestnancom.

 

Charakteristika podporovaného vytvoreného miesta

Pracovný pomer môže byť dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného času:

  • na dobu určitú (1 mesiac, 2 mesiace, 3 mesiace, 4 mesiace, 5 mesiacov, 6 mesiacov),
  • na dobu neurčitú.

 

Po uplynutí doby podporovania nie je zamestnávateľ povinný pracovné miesto udržať.

 

Príspevok sa poskytuje mesačne, najdlhšie po dobu 6 mesiacov na úhradu preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom a zamestnancom, najviac vo výške poistného vypočítaného z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2019. 

 

Výška finančného príspevku na jedného zamestnanca je pre rok 2020 maximálne vo výške 530,69 €/mesiac, z toho:

  • výška príspevku na odvody zamestnávateľa maximálne vo výške 384,37 €/mesiac
  • výška príspevku na odvody zamestnanca maximálne vo výške 146,32 €/mesiac

 

Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší čas, výška finančného príspevku sa pomerne kráti.

 

Príspevok, ktorý bude poskytnutý zamestnávateľovi na odvody platené zamestnancom, je zamestnávateľ povinný vyplatiť zamestnancovi mesačne pozadu spolu so mzdou v termíne určenom na výplatu mzdy.

Finančný príspevok, ktorý zamestnávateľ vyplatí zamestnancom, za odvody platené zamestnancom  podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona o daní z príjmov nepodlieha dani z príjmu.

 

 

Výška príspevku stanovená v dohode sa po celú dobu trvania záväzku nevalorizuje (nemení sa).

 

Príspevok sa neposkytuje na podporu pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie alebo udržanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok v rámci iných nástrojov AOTP.

 

Projekt sa realizuje od 6/2020 do 12/2020.

 

Bližšie informácie a tlačivá získate v kancelárii č.d.305, Mgr. Michaela Gončárová,

tel. č.: +421/41 244 88 22

e-mail: Michaela.Goncarova@upsvr.gov.sk

 


Vytvorené: 27. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 7. 2020 16:18
Autor: Správce Webu