Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Rozvoz potravín

rozvoz potravín pre seniorov Skalité

Rozvoz a výdaj jedla

rozvoz a výdaj jedla v Skalitom

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov 2021

Interaktívna mapa

mapa

vyhľadanie spojov

Predpoveď počasia

<<
>>
dnes, streda 4. 8. 2021
slabý dážď 19 °C 12 °C
slabý dážď, slabý južný vietor
vietorJ, 1.75m/s
tlak1016hPa
vlhkosť85%
zrážky1.94mm

Dátum a čas

Dnes je streda, 4.8.2021, 4:03:47

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 11
DNES: 131
TÝŽDEŇ: 1679
CELKOM: 1450742

nadacia ŽSK

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

LESNÍCKE OKIENKO

Typ: ostatné
LESNÍCKE OKIENKO 1Vážení občania, majitelia lesných pozemkov

Uplynuli už 2 roky od schválenia nového 10-ročného plánu starostlivosti o lesy.

Do tohto plánu  na roky 2019-2028, bola zapracovaná  aj novelizácia zákona o lesoch č. 182/2014. Preto sme museli podľa nového zákona určiť jedného obhospodarovateľa lesa a jedného lesného hospodára. Mohla ním byť fyzická alebo právnická osoba.

Kvôli tomu bolo zvolané mimoriadne Valné zhromaždenie, ktoré odsúhlasilo, aby obhospodarovateľom bol vždy predseda ZIVL. Keďže všetky štvrtky neodovzdali potrebné podklady do určeného termínu, týmto krokom sme zachovali chod združenia podľa § 829 Občianského zákonníka bez právnej subjektivity a zachoval sa aj rovnaký spôsob  hospodárenia od jeho založenia.

V stanovách je uvedené, že vlastníci sa dobrovoľne dohodli na spoločnom hospodárení v lesoch katastrálneho územia obce Skalité.

Zaväzujú sa na efektívnejšej práci v starostlivosti o les a zároveň vyjadrujú svoj súhlas, že budú hospodáriť samostatne, každý podľa svojho podielu v rámci združenia, na svoj účel a zodpovednosť.

Každý z vlastníkov prispieva na úhradu nákladov činnosti združenia, pomerom podľa veľkosti majetku. Za zisk, prípadne stratu, sankcie, zodpovedajú samostatne a výboru združenia.

Postup pri požiadavke na ťažbu ostáva rovnaký. Vlastník príde požiadať o povolenie na ťažbu. Po overení podielu vlastníctva v danej štvrtke, mu predseda vypíše žiadosť na ťažbu. Po schválení a podpise vedúcim štvrtky následne odborný lesný hospodár vyznačí ťažbu v lesnom poraste a vystaví súhlas na ťažbu. Po vykonaní ťažby vlastník zavolá povereného pracovníka na ciachovanie vyťaženej drevnej hmoty a ten mu vystaví preukaz o pôvode dreva, kde je uvedené aj číslo porastu. Až po uvedenom kroku môže vlastník následne vyťažené drevo odviezť. Ciachovaním je poverený predseda ZIVL – p. Ramšák Alojz, č.t. 0948 928 100.

Na základe vystaveného dokladu o ťažbe dreva treba zaplatiť poplatok združeniu. Po ťažbe je potrebné vyčistiť porast, previesť novú výsadbu drevín, prípadne opraviť poškodenú cestu alebo pozemok.                                 

Tie štvrtky, ktoré nesúhlasia s uvedenými Stanovami ZIVL o hospodárení, majú možnosť sa osamostatniť.  V takom prípade treba písomne oznámiť výboru združenia svoje rozhodnutie. Na zápis pre samostatne hospodárenie vo štvrtke treba aj písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov, geometrické zameranie, vytvorenie samostatného lesného pozemku, zabezpečenie jedného obhospodarovateľa a odborného lesného hospodára.

V roku 2020 prebehla voľba predsedu, nového výboru a revíznej komisie ZIVL.

Za predsedu ZIVL bol zvolený p. Ramšák Alojz.

Členovia výboru:  Cerchlan Jozef, Mikula Róbert, Martiniak Miroslav,

                              Kožák Ján, Oravec Pavol, Kopera Peter, Ivanek Pavol,

                              Staka Jozef, Laš Miroslav

Revízna komisia:  Stašová Mária, Petrák Alojz, Ramšáková Margita

 

Ďalej by sme Vás chceli oboznámiť s výsledkami hospodárenia za rok 2020.

Odborným lesným hospodárom bolo vyznačené 3.470,21 m3, z toho bolo vyťažené 3,054,07 m3 drevnej hmoty. Nevyťažené a nezaplatené k 31.12.2020 ostalo 416,14 m3 dreva.

Treba upozorniť, že súhlas na ťažbu dreva nie je možné prenášať do ďalšieho roka. Na nevyťaženú hmotu je potrebné vystaviť odborným lesným hospodárom nový súhlas k ťažbe.

Príjmy združenia za rok 2020: 17.978,87 EUR.

Výdavky: 19.556,02 EUR.

Zostatok v pokladni k 31.12.2020: 7.184,83 EUR

Zostatok na bežnom účte /depozit/ : 12.251,61 EUR

Zostatok spolu k 31.12.2020: 19.436,44 EUR

Za roky 2017 – 2020 - od schválenia poplatku na opravu cesty za Riekami, sa vybralo spolu 1.337,81 EUR. Výdavky na tento účel činili 585,39 EUR. Zostatok je 752,42 EUR.                                                                             

Výška poplatkov pre združenie z vyťaženej drevnej hmoty:

hniloba – palivo : 1,66 EUR/m3

suchár, kôrovec:   2,16 EUR/m3

zdravé:                 6,47 EUR/m3

Pri stavebnom povolení je nárok do 20 m3 – 2,16 EUR/m3.                                               

Poplatok odbornému lesnému hospodárovi za vyznačenie je 0,70 EUR/m3.

Pri ťažbe drevnej hmoty za Riekami sa pripočíta poplatok 0,30 EUR/m3.

 

V roku 2020 sme zabezpečili záujemcom 14.960 sadeníc - buk, dub, jedľa, červený smrek, borovica. Objednávky na jarnú a jesennú výsadbu v prípade záujmu budú pokračovať.

Na stav v lesných porastoch dohliada odborný lesný hospodár, obhospodarovateľ, výbor ZIVL. Majú kontrolovať dodržiavanie zákonov, vyhlášok, súvisiacich predpisov o hospodárení v lese.    

V najbližšom čase preto vykonajú obhliadku lesných porastov.

Následne bude situácia v jednotlivých štvrtkách vyhodnotená a budú zaslané upozornenia k zisteným nedostatkom, výzvy na ich odstránenie.

Vlastníci si musia uvedomiť, že im hrozí sankcia za zlý stav v porastoch zo strany štátneho dozoru.

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami boli na Valnom zhromaždení schválené tieto návrhy:

 • za sankcie vinou zlého hospodárenia v lesných porastoch zodpovedajú vlastníci podľa výmery vlastníctva, nie výbor a predseda ZIVL.
 • ťažbu za starších a nevládnych vlastníkov zabezpečí združenie, a po odpočítaní nákladov vyplatí zvyšnú čiastku vlastníkovi.
 • po upozornení zo strany OLH a predsedu združenia na kalamitu a následnom neuposlúchnutí výzvy, výbor zabezpečí nútenú ťažbu.
 • do budúceho Valného zhromaždenia sa pripraví a predloží návrh na spôsob realizácie opravy poškodených ciest.
 • bude sa spolupracovať s príslušnými kompetentnými orgánmi pri vypracovaní zmluvy týkajúcej sa neznámych vlastníkov.
 • štvrtky, ktoré nesúhlasia so stanovami a spôsobom hospodárenia združenia, môžu písomne požiadať o odčlenenie.
 • vo štvrtkách, kde chýbajú vedúci, treba zvoliť nových.

V prípade ich nezvolenia, prevezme zodpovednosť za danú štvrtku výbor ZIVL.

Vedúcim štvrtiek ukladá:

 • upovedomiť vlastníkov vo štvrtke o vyznačenej ťažbe dreva, viesť evidenciu o ťažbe vo svojej štvrtke, 
 • pri predaji drevnej hmoty predkladať združeniu rozpis podľa vlastníkov, podielov, množstve v m3, výšky príjmu s podpisom o prevzatí. Za neznámych vlastníkov predložiť menný zoznam spolu s odovzdaním ich finančných podielov.
 • ťažbu vykonávať len na základe vystaveného súhlasu odborným lesným hospodárom.
 • k odvozu dreva je potrebné zavolať pracovníkov určených na odber a ciachovanie.

 

Na záver by sme chceli vyzvať všetkých vlastníkov lesných porastov k dobrej spolupráci s odborným lesným hospodárom a vedením ZIVL. Je veľa takých, ktorí tieto uvedené pravidlá nedodržujú a nemajú záujem požiadať o povolenie k ťažbe. Treba si uvedomiť, že len zodpovedným prístupom môžeme zachovať lesy pre ďalšie generácie.

Zároveň chceme poďakovať tým členom združenia, ktorí ukončili aktívnu činnosť v združení: p. Jozef Koričár, Jargaš Michal, Mgr. Čanecký Pavol, Jendrišáková Anna, Truchla Milada a zároveň im popriať veľa zdravia do ďalšieho života.

Predseda a výbor ZIVL Skalité

 


Vytvorené: 7. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 7. 2021 16:57
Autor: Správce Webu