Skalité

Aktuality

Prednes poézie a prózy v Obecnej knižnici.

Dňa 25.3.2015 sa v Obecnej knižnici v Skalitom, v spolupráci s CVČ Skalité, uskutočnil 2. ročník prednesu poézie a prózy. Deti MŠ Skalité Ústredie a ZŠ Skalité Kudlov zarecitovali svojím kamarátom, divákom a porote krásne príbehy a básne. 

| 26. 3. 2015, 12:41 celý článok...

Výbor ZIVL a Urbariátu Skalité pozýva...

Výbor ZIVL a Urbariátu Skalité Vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 28. 3. 2015 (sobota) o 14:00 hod. v hoteli Koloniál Skalité.
Zároveň bude prebiehať aj voľba predsedu a členov výboru Urbariátu Skalité na ďalšie volebné obdobie. Prípadne návrhy na kandidátov a pripomienky treba zaslať na urbariát do 21. 3. 2015.
Účasť vedúcich jednotlivých štvrtiek nutná!!!

| 25. 3. 2015, 17:05 celý článok...

Hasičský a záchranný zbor v Čadci informuje!

Vzhľadom  k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy   Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby -

| 22. 3. 2015, 12:31 celý článok...

POMÔŽTE NAŠÍM DEŤOM VYHRAŤ 1000 € NA ZÁHRADNÝ ALTÁNOK

MŠ Skalité - ústredie sa opäť zapojila do súťaže s Raiffeisen bankou. Ich projekt EKOUČEBŇA - prírodný atelier bol vybraný medzi tri najlepšie. Obraciame sa s prosbou na Vás ísť zahlasovať s vašou rodinou a priateľmi za tento náš projekt- za našu MŠ Skalité - Ústredie. Hlasuje sa priamo v pobočke Raiffeisen banky v Čadci od 16.3-31.3. Veríme, že sa nám s Vašou pomocou podarí uspieť. :-)

Altánok si môžete pozrieť tu.

22. 3. 2015, 12:14 celý článok...

Harmonogram odvozu triedeného odpadu na rok 2015

Harmonogram odvozu triedeného odpadu na rok 2015 si môžete pozrieť tu.

| 20. 3. 2015, 10:54 celý článok...

Armwrestling v Skalitom

Viac sa dočítate tu.

15. 3. 2015, 10:50 celý článok...

Prevádzkovateľ distribučnej siete informuje

V súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku dovoľuje si spoločnosť SPP - distribúcia, a.s požiadať o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení, nachádzajúcich sa v územnom obvode Obce Skalité.

| 14. 3. 2015, 15:33 celý článok...

Veľkonočná výstava

Viac o výstave sa dočítate tu.

Vystavované exponáty si môžete pozrieť v obecnej knižnici, alebo tu.

| 10. 3. 2015, 11:51 celý článok...