Skalité

Aktuality

OcÚ zatvorený 23.12.2014

Informujeme Vás, že Obecný úrad Skalité bude z dôvodu čerpania dovolenky dňa 23.12.2014 zatvorený.

19. 12. 2014, 11:46 celý článok...

Vianočné kino

Obec Skalité Vás pozýva na vianočné kino v dňoch 28.12.2014 a 04.01. 2015 do kultúrneho domu Skalité.

Viac sa dočítate tu.

| 19. 12. 2014, 11:43 celý článok...

Vianočný vinš

Milí Skalitčania,
Želám Vám veľa krásnych chvíľ prežitých
v kruhu Vašich najbližších v príjemnej atmosfére Vianoc.

| 19. 12. 2014, 11:39 celý článok...

Obecná knižnica počas zimných prázdnin...

Oznamujeme Vám, že počas zimných prázdnin (22.12.2014 – 07.01.2015) bude obecná knižnica v Skalitom otvorená denne (okrem štvrtku) od 12:00 hod. do 13:00 hod.

| 17. 12. 2014, 18:05 celý článok...

Vývoz popolníc

Obec Skalité oznamuje, že zber a dozber popolníc sa uskutoční iba v jeden deň a to utorok 23.12.2014. Žiadame občanov, aby si  popolnice určené na vývoz označené štítkom umiestňovali k zvoznej trase mimo oplotenia.

| 17. 12. 2014, 18:02 celý článok...

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Skalité

V pondekok 15.12.2014 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Skalité, na ktorom starostka obce a poslanci Obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub.

Príhovor starostky si môžete pozrieť tu.
Fotografie zo zasadnutia môžete pozrieť tu.

| 16. 12. 2014, 12:24 celý článok...

Rozlúčka so starým rokom 2014

Obec Skalité a Farský úrad Skalité  Vás srdečne pozývajú na  

Rozlúčku so starým rokom 2014 a Silvestrovský ohňostroj
na námestí v ústredí obce 31. decembra 2014.

Program:
15:30 hod.: Sv. omša v kostole sv. Jána Krstiteľa
po sv. omši:
 - Slávnostný príhovor starostky obce,

 - spoločný prípitok
 - Silvestrovský ohňostroj

| 12. 12. 2014, 14:02 celý článok...

Voľné byty

Obecný úrad v Skalitom Vám oznamuje, že sa v  kalendárnom roku 2015 budú prideľovať uvoľnené byty  v BD 1149, 1449,1450,1459.

11. 12. 2014, 09:35 celý článok...

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN 3/2010.

Obec Skalité informuje, že v zmysle VZN 3/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Skalité, je možné podať žiadosť o dotáciu, najneskôr do 31.01.2015.

VZN 3/2010

prílohy v zmysle VZN 3/2010

10. 12. 2014, 15:35 celý článok...

Harmonogram zimnej údržby miestnych komunikácií Obce Skalité na obdobie 2014/2015

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 111/2014 zo dňa 05.12.2014 schválilo harmonogram zimnej údržby následovne:

 

| 10. 12. 2014, 13:54 celý článok...